Egészség és tiszta gondolkodás

„Szeretteim, kérlek titeket mint jövevényeket és idegeneket, tartóztassátok meg magatokat a testi kívánságoktól, amelyek a lélek ellen vitézkednek.” (1Pét 2,11)


 
„Sokan úgy tekintik ezt a Biblia-szöveget, mint a kicsapongás elleni figyelmeztetést,de tágabb értelme van. Megtiltja az étvágy és a szenvedélyek egészséget károsító kielégítését. Az eltorzult étvágy erős ellenség. A jó étvágyat nemes céllal adta nekünk Isten, és nem azért, hogy eltorzítva a halál szolgája legyen, érzéki vággyá alacsonyodjék le, amely a Lélek ellen törekszik. Péter intése a legközvetlenebb és igen erőteljes figyelmeztetés minden serkentőszer és narkotikum elvetésére. Ezek a kedvtelések az érzéki vágyak közé sorolhatók, melyek nagyon károsan hatnak az erkölcsi jellemre.” (Christian Temperance and Bible Hygiene [Keresztény mértékletesség és bibliai egészségtan], 54. o.)

„Ne legyen senki, aki közönyös a test egészsége iránt, miközben istenfélőnek vallja magát! Ne áltassuk magunkat azzal, hogy a mértéktelenség nem bűn, és nincs hatással a lelkiségre. Igen szoros összefüggés van a fizikai és a lelki természet között. A fizikai szokások vagy építik, vagy rombolják a jellemet. A túl sok evés az erkölcsi érzék beteges, kóros állapotát idézi elő.

Ha a táplálék nem egészséges, a hatások még sokkal ártalmasabbak. Minden olyan szokás, amely nem segíti elő az emberi szervezet egészségét, lerombolja a magasabb rendű és nemesebb képességeket…

Az étvágy mértéktelen kielégítésére irányuló kísértés erejét csak Üdvözítőnk kifejezhetetlen szenvedésével lehet lemérni a hosszú pusztai böjt során.

Tudta, hogy az eltorzult étvágy úgy eltompítja az ember lelki és szellemi érzékenységét, hogy nem képes felfogni a lelki dolgokat… Ha az étvágy hatalma olyan erős az emberiségen, hogy e hatalom megtöréséért Isten Fiának el kellett viselnie a majdnem hathetes böjtöt az ember érdekében, micsoda munka áll egy keresztény előtt! Mégis, bármekkora is a küzdelem, győzhetünk! Annak az isteni hatalomnak a segítségével, amely ellenáll a legádázabb kísértéseknek is, amiket Sátán csak kitalálhatott, mi is sikeresek lehetünk a gonosszal vívott harcban, és végül majd viselhetjük a győztes koronáját Isten országában.” (Counsels on Diet and Foods [Az étkezésre és a táplálékokra vonatkozó tanácsok], 67., 167. o.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video