A legmagasabb rendű elmélkedés

„Lássátok meg, milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk! A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg Őt.” (1Ján 3,1)


 
„Mekkora szeretet, milyen páratlan szeretet ez, hogy mi, bűnös és elidegenedett emberek, mégis visszatérhetünk Istenhez, s Ő a családjába fogad! Atyánknak hívhatjuk, ami először is a mi szeretetünk jele, de Isten gondoskodásának is ígérete, biztosítéka, és annak is, hogy Őhozzá tartozóknak ismer el bennünket. Isten Fia, látva a kegyelem örököseit, »nem szégyenli őket testvéreinek nevezni«. A megváltottak a soha el nem bukott angyaloknál is meghittebb kapcsolatban állnak majd az Úrral.

Mindaz a szülői szeretet, amely az emberek szívében nemzedékről nemzedékre élt, a gyöngédség minden forrása, mely az ember lelkében megnyílt – jelentéktelen csermely csupán Isten végtelen, kimeríthetetlen szeretetének határt nem ismerő óceánjához képest. Nyelv el nem mondhatja, toll nem képes leírni. Szeretetében elmélyedhetsz életed minden napján. Szorgalmasan kutathatod a Szentírást, hogy megértsd. Segítségül hívhatod összes erődet és képességedet abbeli igyekezetedben, hogy felfoghasd a mennyei Atya szeretetét és irgalmasságát, de azután még mindig megmarad a végtelenség.

Nem értheted meg Isten szeretetének mélységét, amely abban nyilvánul meg, hogy halálra adta Fiát a világért. Mégis, ha tanulmányozzuk a Bibliát, ha elmélkedünk Krisztus életéről, a megváltás tervéről, ezek a hatalmas kérdések egyre inkább feltárulnak előttünk. Krisztus azért jött a világra, hogy mint a szeretet, könyörület, gyengédség és irgalom Istenét mutassa be az Atyát.” (Bizonyságtételek V., 524–525. o.)

„Javunkra válna, ha naponta egy órát elmélyült gondolkodással töltenénk, hogy a jászoltól a Golgotáig áttekintsük Krisztus életét. Vegyük át pontról pontra, hadd ragadja meg a képzeletünket, különösen földi életének utolsó szakaszán gondolkodjunk. Ha elmélyedünk tanításaiban, elmélkedünk szenvedéseiről, és a végtelen áldozatról, amelyet az emberiség megváltásáért hozott, akkor megerősíthetjük hitünket, meg tudjuk eleveníteni szeretetünket, jobban átitatódhatunk a lelkülettel, amely Megváltónkat jellemezte. Ha meg akarunk menekülni, akkor a kereszt lábánál kell megtanulnunk a bűnbánat és a hit leckéit. Krisztus megaláztatást szenvedett el, hogy megmentsen minket az örök szégyentől. Vállalta a gúnyt és bántalmazást, hogy bennünket megvédjen. A mi vétkeinket, bánatunkat hordozta, Őt törte össze a szenvedés bűneinkért. Áldozattá tette magát, hogy igazolhasson minket Isten előtt. Minden nemes és jóakaratú emberben visszhangot vált ki az, ha Krisztust a kereszten szemléli.” (Bizonyságtételek IV., 374.

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video