A menny polgárai

„Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek, és cselédei az Istennek.” (Eféz 2,19)


 
„Jézus így szól: »Íme, hamar eljövök.« (Jel 22,12) Tartsuk e szavakat állandóan az emlékezetünkben! Cselekedjünk úgy, mint akik valóban elhittük, hogy az Úr eljövetele közel van, s zarándokok és idegenek vagyunk a Földön. Igénybe kell vennünk a kegyelem minden eszközét, hogy szívünk Isten szeretetében bővelkedjék. »Hogy el tudjátok bírálni, mi a helyes. Akkor tiszták és kifogástalanok lesztek Krisztus napjára, és bővelkedni fogtok az igaz élet… gyümölcseiben.« (Fil 1,10–11) Keresztény életünknek erősödnie, izmosodnia kell. A Szentírásban elénk tárt magas mércét el lehet, s el is kell érnünk, ha Isten gyermekei akarunk lenni. Nem topoghatunk egy helyben. Vagy előrehaladunk, vagy visszaesünk.

Testvéreim, egészségesen kívántok-e fejlődni a lelki életben? Ahol lelki egészség van, ott a növekedés is látható: Isten gyermeke érett férfiúvá és nővé válik Krisztusban. Ennek a tökéletesedésnek nincs határa.

Vannak, akik azt képzelik magukról, hogy erősek és Jézus Krisztusban megalapozottak, de a Szentlélek munkájának megértésében és tapasztalati megismerésében csak olyanok, mint a karon ülő gyermekek. Többéves hitélet után is csupán a legelemibb részét értik a hit és a tanítás nagyszerű rendszerének, amelyből a keresztény vallás felépül. Nem tudják felfogni, hogy csak tökéletes jellemet jutalmaz majd a dicséret: »Jól van, jó és hű szolgám!« (Mát 25,21)

Ragyogó győzelmeket arathatunk, ha megnyerjük ezeket az ütközeteket, de elveszíthetjük a mennyet, ha veszítünk a csatákban. Az érzéki szívet feszítsük meg, mert erkölcsi romlásra hajlik, aminek halál a vége… Imádkozzatok, hogy a Szentlélek megelevenítő, gyógyító, átformáló hatalma életre keltse bénult lelketeket, helyreállítva bennetek a lelki egészséget, kimentve a halott, földi, érzéki állapotból. Ekként lesztek részeseivé az isteni természetnek, és megmenekültök a romlottságtól, amely a kívánság által uralja a világot. Így lelketek annak képmását tükrözi vissza, akinek a sebeivel gyógyultunk meg (Ésa 53,4–5).” (Bizonyságtételek V., 191–193. o.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor