Ami az életben a legfontosabb

„Keressétek először Isten országát és az Ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.” (Mát 6,33)


 
„A fő cél a mennyek országa, Krisztus igazságossága. Egyéb célokat csak másodlagosnak szabad tekintenünk. Sátán nehéznek mondja a megszentelődés útját, a világi élvezeteken át vezető utat pedig virágokkal hintettnek. A csábító hamis és hízelgő szavakkal ecseteli előttetek a világ örömeit. A hiúság romlott természetünk egyik legerősebb varázsa, és Sátán tudja, hogy ehhez eredményesen fordulhat. Eszközein keresztül hízeleg nekünk.

Lehet részünk dicséretben, amely legyezgeti hiúságunkat, s növeli bennünk a büszkeséget és önérzetet. Így azt gondolhatjuk, hogy ilyen tehetséggel, szépséggel felruházva nagy kár lenne kijönnünk a világból és elválni tőle, kár lenne kereszténynek lennünk, és meghalnunk mind a világ dicsérete, mind bírálata számára. Sátán azt súgja nekünk, hogy ilyen képességekkel élvezni tudnánk a világ örömeit. Azonban gondoljuk meg, mivé lesznek végül a világ örömei, és amit vetünk, azt kell majd aratnunk is. Túlságosan értékes a személyes szépség, tehetség és képességek ahhoz, hogy Istennekszenteljük őket? Neki, aki teremtett, és aki percről percre vigyáz ránk? Túl becsesek volnának a képességeink ahhoz, hogy Istennek ajánljuk azokat?

A fiatalok azt hangoztatják, hogy szükségük van valamire, ami leköti a gondolataikat. Láttam, hogy öröm rejlik a szorgalomban, és elégedettség a hasznos életben. Vannak, akiknek munkájuk befejezése után kell valami, ami lekösse az érdeklődésüket. Valamilyen szellemi foglalkozás vagy szórakozás, amely pihenést, felüdülést jelent számukra a gondok közepette és a fárasztó munka után. A keresztény reménység az, amire szükségük van. Az Ige megnyugtatja a hívőt, biztosan vezeti az igaz boldogság forrásához.

A fiatalok tanulmányozzák Isten Igéjét, elmélkedjenek és imádkozzanak, s rá fognak jönni, hogy ennél jobban nem tölthetik el szabad perceiket. Fiatal barátaim! Szakítsatok időt rá, hogy próbára tegyétek magatokat: vajon Isten szeretetében éltek-e? Igyekezzetek, hogy elhívásotok ne legyen hiábavaló.” (Bizonyságtételek I., 466–467. o.) „Keressétek először Isten országát és az Ő igazságát. Ez legyen az első és az utolsó. Igen buzgón törekedjetek arra, hogy megismerjétek Őt, akinek megismerése: örök élet. Krisztus és igazsága a lélek üdvössége.” (Fundamentals of Christian Education [A keresztény nevelés alapjai], 484. o.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor