Bűnbetegek orvossága

„Miért ostorozzalak tovább, holott a bűnt növelitek? Minden fej beteg, és minden szív erőtelen. Tetőtől talpig nincs e testben épség, csupa seb és dagadás és kelevény, amelyeket ki sem nyomtak, be sem kötöztek, olajjal sem lágyítottak.” (Ésa 1,5–6)


 
„Van gyógyszere a bűntől beteg léleknek. Ez a gyógyszer Jézus. Kegyelme elegendő a leggyengébbnek is, és a legerősebbnek is részesülnie kell benne, hogy el ne vesszen. Láttam, hogyan tehetünk szert erre a kegyelemre. Menj be a szobádba és könyörögj Istenhez: »Teremts új szívet bennem, és éleszd fel bennem újra az erős lelket!« (Zsolt 51,12) Légy lelkiismeretes és őszinte! Sokat tehet az igazak odaadó könyörgése. Ha imádkozol, küzdj úgy, mint Jákób! Neked is meg kell feszítened az erődet! Keressétek az Urat teljes szívetekből! Gyertek lángolón, és amikor bizonyosak vagytok benne, hogy Isten segítsége nélkül pusztulás vár rátok, amikor úgy vágyakoztok utána, ahogyan a szarvas vágyakozik a folyóvizek után, akkor az Úr gyorsan megerősít majd titeket. Akkor békességetek minden értelmet felülhalad majd. Ha üdvözülni akartok, imádkoznotok kell. Szakítsatok időt rá! Imáitokat ne siessétek el, és ne legyetek felületesek. Könyörögjetek Istenhez, hogy munkálja bennetek a tökéletesedést, hogy a Lélek gyümölcsei éljenek bennetek, és világosságotok fénye áradjon a világra. Ne legyetek Isten ügyének kerékkötői és átkai, amikor segítség és áldás lehetnétek. Azt mondja Sátán, hogy nem örvendezhettek teljesen és szabadon a megváltásnak? Ne higgyetek neki! Láttam, hogy minden keresztény kiváltsága, hogy örüljön Isten Lelke indíttatásainak. Édes mennyei béke itatja majd át a gondolataitokat, s szerettek majd Istenről és a mennyről elmélkedni.  Örülni fogtok csodálatos ígéreteinek.

Ha a hitvalló keresztények jobban szeretik Jézust a világnál, szívesen beszélnek majd Őróla, legjobb barátjukról. Amikor rádöbbentek elveszett állapotukra, Jézus sietett a segítségükre. Ha elfáradtak, és a bűn megterhelte őket, Őhozzá fordultak. Elvette bűntudatukat és vétkük terhét, elvette bánatukat és gyászukat, s megváltoztatta gondolkodásmódjukat: amit valamikor szerettek, most gyűlölik, és amit gyűlöltek, most szeretik. Benned is végbement ez a nagy változás?” (Bizonyságtételek I., 152–154. o.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor