Az elérendő cél

„Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.” (1Thess 5,23)


 
„Amikor Pál azt írta: »az Isten békessége szenteljen meg titeket teljesen«, nem arra buzdította hittestvéreit, hogy tűzzenek ki célul olyan magas mércét, amely elérhetetlen számukra; nem azért imádkozott, hogy olyan áldásokat kapjanak, amelyeket Istennek nem áll szándékában megadni. Tudta, hogy mindazoknak, akik majd alkalmasak lesznek arra, hogy Krisztussal találkozzanak, tiszta és szent jelleműeknek kell lenniük.” (Christian Temperance and Bible Hygiene [Keresztény mértékletesség és bibliai egészségtan], 54. o.)

„Ha a gyülekezet tagjai gyakorolnák is hitüket, és ha őszinte, komoly egészségreformerek volnának, valóban »látványosságai lennének a világnak«. Sokkal nagyobb igyekezetet kell tanúsítani azok üdvössége érdekében, akik mit sem tudnak az igazságról. Nagyobb reformoknak kell végbemenniük azok között, akik azt állítják, hogy Krisztus közeli megjelenésére várnak. Egészségügyi reformot kell  véghezvinni, olyan munkát, amelyet még nem végeztünk el. Tudatában kellene lennünk a húsevés veszélyének, mégis vannak, akik még állatok húsát eszik,s így veszélyeztetik a fizikai, mentális és lelki egészséget. Sokan, akik még csak félig tértek meg a húsevést illetően, el fogják hagyni Isten népét.

Az étvágy uralkodó hatalmát ezrek pusztulása bizonyítja, mert ha ezen a területen győztek volna, lett volna erkölcsi erejük, hogy győzelmet arassanak Sátán minden más kísértése felett is. Ám azoknak, akik az étvágy rabszolgái, nem lesz tökéletes, keresztény jellemük. Az ember hatezer éven át tartó folyamatos törvényszegése betegséget és halált zúdított a világra az engedetlenség következményeként. És ahogy közeledünk az idők végéhez, Sátán kísértése, hogy elégítsük ki önző étvágyunkat, sokkal erősebb lesz, és nehezebb lesz győzni felette.

Isten megpróbál bennünket lépésről lépésre visszavezetni eredeti tervéhez, hogy az ember a Föld természetes táplálékaival éljen. Azok között, akikaz Úr jövetelére várnak, a húsevés végül megszűnik, a hús nem lesz többé étrendjük része. Ezt a végcélt szem előtt kell tartanunk, és igyekeznünk kell, hogy határozottan munkálkodjunk érte.” (Counsels on Health [Egészségügyi tanácsok], 575., 574., 450. o.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor