Munkálkodó hit

„A vége pedig mindennek közel van. Annakokáért legyetek mértékletesek és józanok, hogy  imádkozhassatok!” (1Pét 4,7)


 
„Nem hiszed, hogy mindennek vége közel van, és hogy a Föld történelmének jelenetei gyorsan leperegnek? Ha hiszed, mutasd meg a hitedet tetteiddel! Az ember így mutatja ki, milyen hite van. Néhányan úgy gondolják, hogy nagy hitük van, pedig ha van is valamennyi, az is halott, mert nem tartják életben cselekedetek. A hit, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában. Néhány embernek igazi hite van, amely szeretet által munkálkodik, és megtisztítja a lelket. Mindenkinek erkölcsi alkalmasságot kell nyernie az örök életre. »Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk, de tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Őhozzá, mert meg fogjuk Őt látni, amint van. És mindenki, akiben ez a reménység van, megtisztítja magát, amiként Ő is tiszta.« (1Ján 3,2) 

Ez a munka vár rád… Tapasztalnod kell az önző »én« halálát, és Istennek kell élned. »Annakokáért, ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülve.« (Kol 3,1) Az »én«-nel nem szabad szóba állni. A büszkeséget, önszeretetet, önzést, fösvénységet, kapzsiságot, gyűlölködést, gyanakvást, féltékenységet, a világ szeretetét mind le kell győzni.

Amikor Jézus Krisztus megjelenik, már nem lehet megváltoztatni a rossz tulajdonságokat. Ezeket az előkészületeket az Ő visszatérése előtt kell elvégezni. Ez legyen a gondolkodásunk, tanulmányaink és érdeklődésünk tárgya: Mit tegyek, hogy elnyerjem az üdvösséget? Amikor kísértés környékez, hogy zúgolódjunk, kritizáljunk, és megengedjünk magunknak, hogy zsörtölődjünk, megsebezzük azokat, akik körülöttünk vannak – s ha így teszünk, megsebezzük a saját lelkünket is. Fakadjon fel aggódó vágyakozás a lélekből: vajon megállok-e hiba nélkül Isten trónja előtt? Csak a folt nélküliek lesznek ott. Senki sem jut a mennybe, amíg a szíve tele van földi hiábavalósággal. Az erkölcsi jellem minden hibájának meg kell gyógyulnia, minden foltot el kell távolítania Krisztus megtisztító vérének, és a jellem minden szeretetlenségét és barátságtalanságát le kell győzni.” (Bizonyságtételek I., 704–705. o.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor