Ne kételkedjünk!

„Ne dobjátok el hát bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van. Mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén, elnyerjétek az ígéretet. Mert még vajmi kevés idő, és aki eljövendő, eljő, és nem késik. Az igaz pedig hitből él. És aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. De mi nem vagyunk meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem hitéi, hogy életet nyerjünk.” (Zsid 10,35–39)


 
„Láttam, hogy elérkeztünk a rostálás idejéhez. Sátán teljes erejével igyekszik a lelkeket kiragadni Krisztus kezéből, és arra vezetni őket, hogy lábbal tapossák Isten Fiát… Most alakítjuk ki a jellemünket. Isten angyalai lemérik erkölcsi értékünket, Isten megvizsgálja népét. »Vigyázzatok, testvérek, hogy egyikőtökben se legyen hitetlenségre hajló gonosz szív, és el ne szakadjon az élő Istentől, hanem lelkesítsétek egymást mindennap, amíg tart a ma, hogy meg ne keményítsen a bűn csalárdsága. Hiszen Krisztusnak lettünk sorstársai, de csak úgy, ha a kezdettől fogva táplált szilárd bizalmunkban mindvégig állhatatosan kitartunk.« (Zsid 3,12–14) Isten meg fogja rostálni népét, ahogyan a gabonát szitálják, míg az összes polyva el nem különül a tiszta magtól. Krisztusra kell tekintenünk, és követnünk az alázat példáját.

Megmutatták nekem a szentek jutalmát, a halhatatlan örökséget. Azután pedig azt is, hogy mit viselt el Isten népe az igazságért, és hogy nem tartják majd túl magasnak az árat. Nem tartják méltónak a mostani szenvedések összehasonlítását a dicsőséggel, amely majd megnyilvánul bennük. Isten az utolsó időben megpróbálja népét. Azonban hamarosan elérkezik az utolsó megpróbáltatás, és azután  megkapják az örök élet jutalmát.” (Bizonyságtételek I., 400–403. o.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video