Vizsgáljátok meg szíveteket!

„Kísértsétek meg magatokat, ha a hitben vagytok-é? Magatokat próbáljátok meg. Avagy nem ismeritek-é magatokat, hogy a Jézus Krisztus bennetek van? Kivévén, ha méltatlanok vagytok.” (2Kor 13,5)


 
Vizsgáljátok meg szíveteket!

„Kísértsétek meg magatokat, ha a hitben vagytok-é? Magatokat próbáljátok meg. Avagy nem ismeritek-é magatokat, hogy a Jézus Krisztus bennetek van? Kivévén, ha méltatlanok vagytok.” (2Kor 13,5)

„Semmi nem olyan alattomos, mint a bűn csalárdsága. E világ istene félrevezet, megvakít és pusztulásba visz. Sátán nem áll elő nyíltan és azonnal egy egész sor kísértéssel… A jó külső látszatával álcázza ezeket… A becsapott emberek megtesznek egy lépést, majd felkészíti őket a következőre. Sátán készen tartja csapdáját, és figyeli, hogy éppen azon az ösvényen haladunk, amit előkészített…

Alapos önvizsgálatra van szükség, és mély vizsgálódásra Isten Igéjének fényében. Egészséges vagyok bensőmben, vagy romlott? Megújultam-e Krisztusban, vagy még mindig testies vagyok szívemben, amely csak új ruhát visel? Állítsuk magunkat Isten ítélőszéke elé, és lássuk meg az Ő világosságában, van-e valamilyen titkos bűn, valamilyen tisztátalanság vagy bálvány, amelyet még nem vetettünk el. Imádkozzunk, ahogyan még sohasem imádkoztunk, hogy el ne ejtsenek Sátán csalásai, s ne adjuk át magunkat a céltalan, gondatlan és felelőtlen lelkületnek…

Az egyik bűn, amely az utolsó napok jeleinek egyike, hogy hitvalló keresztények inkább a gyönyöröket, mint Istent szeretik. Törődjünk igazán a lelkünkkel! Kutassuk gondosan! Egy igazi vizsgálódást követően milyen kevesen vannak, akik feltekintenek az égre, és azt mondják: »Nem szeretem jobban a világ gyönyörűségeit, mint Istent.« Milyen kevesen mondhatják el:»Meghaltam a világnak… és ha majd Ő megjelenik, én is megjelenek Vele együtt dicsőségben.«Isten szeretete és kegyelme mennyivel értékesebb a színaranynál is! Minden másnál jobban fölemeli és nemessé teszi a lelket. Szívünket és érdeklődésünket a mennyre irányítja. Miközben a körülöttünk lévők talán világi élvezetek keresésével és dőre dolgokkal vannak elfoglalva, beszélgetésünk a mennyre irányul. Az Üdvözítőt keressük, s kinyújtjuk kezünket Isten után megbocsátásért és békéért, bizonyosságért és valódi szentségért. Beszélgessünk Istennel, és a mennyei dolgok átformálják lelkünket Krisztus  hasonlóságára.” (Üzenet az ifjúságnak, 83–84. o.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor