Erkölcsi függetlenség

„Annakokáért menjetek ki közülük, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, s tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket. És leszek néktek Atyátok, s ti lesztek fiaimmá és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr.” (2Kor 6,17–18)


 
„Ma is sokan hordoznak fátylat az arcukon. Ez a fátyol, az egyetértés a világ szokásaival és tetteivel, elrejti előlük Isten dicsőségét. Isten azt kívánja, hogy Őrá nézzünk, s akkor nem a világ szempontjaira figyelünk majd. Az igazságot a gyakorlati életünkben is megvalósítva igyekezzünk eleget tenni a Biblia követelményeinek. Az Úr elvárja, hogy ellenálljunk a világ divatjainak, szokásainak, tetteinek és irányelveinek. A világi hatások, akár a tenger hullámai, el akarják sodorni Krisztus követőit Krisztus szelídségének és kegyességének igaz elveitől. Nekünk azonban sziklaszilárdan kell ragaszkodnunk az elvekhez. Ez megköveteli az erkölcsi bátorságot, ezért akiknek a lelki élete nincs odaerősítve az örök sziklához, azt elsodorja a világ. Csak annyiban állhatunk szilárdan, amennyiben Krisztus által Istenben rejtjük el életünket. Az erkölcsi függetlenség nagyon is helyénvaló, amikor a világnak állunk ellen. Ha tökéletesen Isten akaratához szabjuk magunkat, akkor Ő mindenben a segítségünkre lesz, és felismerjük annak szükségességét is, hogy határozottan elkülönítsük magunkat a világ szokásaitól és viselkedésétől. 

Nem könnyű elnyerni az örök élet felmérhetetlen kincsét. Senki el nemérheti, aki a világ áramlatával sodródik. Távozzatok közülük, és tisztátalant ne érintsetek! Senki sem viselkedhet világi módon anélkül, hogy magával ne ragadná a világ. Szívós igyekezet nélkül senki sem tud felfelé haladni.

Aki győzni kíván, ragaszkodjon szilárdan Krisztushoz. Ne tekintsen vissza,hanem nézzen fölfelé, kegyességet kegyesség után nyerve el. A biztonság ára az egyéni éberség. Elközelített mindennek a vége. Azokra van most szükség, akik fölfegyverkeztek az Istenért vívott csatára.” (Bizonyságtételek VI., 146–148. o.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video