Válaszadásra készen

„Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel.” (1Pét 3,15)


 
„Sokan, akik állítólag ismerik a korunknak szóló igazságot, azt sem tudják, miben hisznek. Nem ismerik hitük bizonyítékait. Nem értékelik a most folyómunkát. Amikor eljön a megpróbáltatás ideje, lesznek olyanok, akikről – bár ma másoknak hirdetik az igét – álláspontjuk megvizsgálásakor kiderül majd, hogy sok mindent nem tudnak elfogadhatóan megindokolni. Nemismerik fel sötét tudatlanságukat, míg csak vizsgára nem kerülnek. Sokan vannak a gyülekezetben, akik magától értetődőnek veszik, amit hisznek, de nem ébrednek rá gyengeségeikre, amíg a viták kereszttüzébe nem jutnak.

Ha majd elválasztják őket testvéreiktől, s kénytelenek lesznek egyedül, magukra hagyatva helytállni, csak akkor döbbennek rá, hogy milyen zavaros a felfogásuk arról, amit addig igazságnak tekintettek. Isten felébreszti népét. Ha más eszköz nem használ, szakadásokat enged meg közöttünk, ami majd kirostálja a polyvát a búzából. Az Úr mindenkit hív, aki hisz Igéjében, hogy serkenjen fel az álomból. Drága igazság jött közénk, korunk szükségleteihez szabott… A hívők ne nyugodjanak bele a feltételezésekbe és emberi elgondolásokba. Alapozzák hitüket szilárdan Isten szavára, hogy amikor elérkezik a próba ideje, s hitüket meg kell indokolniuk, szelíden tudjanak bizonyságot adni a bennük élő reménységről.” (Bizonyságtételek V., 707–708. o.)

„Jézus Krisztus szolgái ne gondolkozzanak előre azon, mit mondanak majd, amikor hitük miatt megpróbáltatás éri őket. Úgy készüljenek fel a próbákra, hogy nap mint nap raktározzák el szívükben Isten szavának drága kincseit, táplálkozzanak Krisztus tanításából, és imádság által erősítsék hitüket. S amikor majd megpróbáltatásba vagy törvényszékek elé kerülnek, a Szentlélek emlékezetükbe idézi éppen azokat az igazságokat, amelyek elérik kérdezőik szívét. Az Írások szorgalmas tanulmányozása által elnyertismeretet Isten pontosan akkor villantja fel az emlékezetünkben, amikor szükség van rá!” (Counsels on Sabbath School Work [Tanácsok a szombatiskolai munkához], 40–41. o.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video