A tévedhetetlen vezető

„Az igének pedig megtartói legyetek, és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat.” (Jak 1,22)


 
„Isten felszólítja azokat, akik ismerik akaratát, hogy engedelmeskedjenek szavának. A gyöngeség, a kétfelé sántikálás és határozatlanság Sátán támadását zúdítja rájuk, s akik hagyják megerősödni e vonásokat, azokat menthetetlenül elsöprik a kísértések hullámai. Mindenkitől, aki Isten nevét vallja, elvárható, hogy felnövekedjék Krisztus, a keresztények élő vezetője teljességének mértékére.

Az élet sok veszélyes szakaszán vezetőre van szükségünk, amint a hajónak is révkalauz kell a homokzátonyok között, vagy a sziklás folyón. Hol találunk ilyen vezetőre? A Bibliához forduljatok, testvéreim! A Bibliát Isten ihlette, szent emberek írták. Pontosan és világosan megmutatja mind a fiatalok,mind az idősek kötelességeit. Emelkedetté teszi a gondolkodásunkat, a jellem tökéletes mértékét tárja elénk, csalhatatlan útmutató minden körülmények között, egészen életünk végéig. A Biblia lecsillapítja szívünket, szent örömmel tölti el lelkünket. Fogadjátok el mint tanácsadótokat, mint mindennapjaitok mértékét!

A Szentírásban az igazság ékköveinek ezrei rejtőznek, de a felületes kutató nem talál rájuk. Az igazság tárnái kimeríthetetlenek. Minél többet kutatjátok az Írásokat alázatos szívvel, annál bizonyosabb a fölemelkedésetek, s Pállal együtt így szólhattok: »Mekkora a mélysége Isten gazdagságának, bölcsességének és tudásának! Mily megfoghatatlanok szándékai, mily kifürkészhetetlenek útjai!« (Róm 11,33) Mindennap valami újat kellene tanulnotok a Szentírásból. Kutassátok, mintha rejtett kincset keresnétek, mert az örök élet igéit tartalmazza. Imádkozzatok bölcsességért, hogy megérthessétek e szent írásokat. Ha ezt tennétek, új dicsőségekre bukkannátok Isten szavában.

Tudnátok, hogy új és drága világosságot kaptatok olyan kérdésekben, amelyek az igazsághoz kapcsolódnak, s a Szentírás folyamatosan új értéket jelentene számotokra. Szorgalmasan éljetek a kegyesség minden eszközével, hogy jellemetek átalakulhasson, s érett férfi úságra növekedhessetek Jézus Krisztusban!” (Bizonyságtételek V., 191–193. o.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor