Keressétek az Urat!

„Keressétek az Urat mindnyájan, e föld alázatosai, akik az Ő ítélete szerint cselekesztek, keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot: talán megoltalmaztattok az Úr haragjának napján!” (Sof 2,3)


 
„Nincs szomorúbb látvány azoknál, akiket Jézus Krisztus a vérén vásárolt meg, s mégis tréfát űznek az evangélium által kegyelmesen nekik küldött üzenetekből, megtagadva Krisztus istenségét, saját okoskodásaikban bizakodva, és olyan érvekben, amelyeknek semmi alapjuk. Amikor csapás éri őket, vagy szemtől szembe kerülnek a halállal, dédelgetett téveszméik szertefoszlanak, elolvadnak, mint a jég a napon. Milyen rettenetes dolog olyan ember koporsójánál állni, aki visszautasította az isteni kegyelem kérlelését. Milyen rettenetes azt mondani: Itt egy elveszett élet! Itt van valaki, aki örök életet nyerhetett volna, de életét átadta Sátánnak, emberek hiábavaló filozófi ái tőrbe ejtették, és a gonosz játékszere lett! A krisztusi reménység a lélek biztos, szilárd horgonya. Lépjünk a kárpiton belülre, ahová Jézus Krisztus, a mi előfutárunk belépett. Személyes tennivalónk van: felkészülni a bekövetkező nagy eseményekre.

A fiataloknak nagyobb igyekezettel kellene keresniük Istent. Jön a vihar, és fel kell készülnünk dühöngésére azáltal, hogy bűnbánattal és hittel keressük Istent és a mi Urunk Jézus Krisztust. Az Úr felkel, és rettenetesen megrázza a földet. Hajók ezreit nyeli el a tenger mélye, milliók élete esik áldozatul. Tüzek lobbannak fel váratlanul, amelyeket semmilyen emberi erőfeszítés nem képes lecsillapítani. A földi palotákat elpusztítják a lángok. A közlekedésikatasztrófák is egyre gyakoribbá válnak. Zűrzavar, sok összeütközés, tömegek halála következik be a nagy vasútvonalakon. A vég közel, a próbaidő lezárulóban van. Ó, keressük Istent, míg megtalálható, forduljunk Őhozzá, amíg közel van! A próféta így szól: »Keressétek az Urat mindnyájan, e fold alázatosai, akik az Ő ítélete szerint cselekesztek, keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot: talán megoltalmaztattok az Úr haragjának napján!«” (Üzenet az ifjúságnak, 88–90. o.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor