Tanulmányozzuk a próféciákat!

„Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e prófétálás beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban, mert az idő közel van.” (Jel 1,3)


 
„Hirdessük azt az üzenetet, amely felébreszti az egyházakat! Mindent meg kell tennünk, hogy terjesszük a világosságot nemcsak saját népünk körében, hanem a világban is. Utasítást kaptam, hogy adjuk ki Dániel és Jelenések könyvét kisebb könyvek formájában, a szükséges magyarázatokkal, és küldjük szét az egész világban. Saját népünknek is szüksége van arra, hogy a világosságot érthetően eléje tárjuk.

Akik Isten Igéjével táplálkoznak, azok Dániel és Jelenések könyvéből a Szentlélek által ihletett igazságokat hoznak majd elő. Olyan erőket indítanak el és mozgatnak meg, amelyeket nem lehet visszaszorítani. Gyermekek ajkáról hangzanak majd el olyan titkok, amelyek mindeddig el voltak rejtve az emberek értelme elől… Több prófécia gyors egymásutánban teljesedik. A múlt történelme ismétlődik, régi viszályok kelnek új életre, és Isten népét veszedelem környékezi majd minden oldalról. Az emberi család állandó feszültségben él. Tanulmányozzuk Jelenések könyvét Dániel könyvével összefüggésben, mert a történelem megismétlődik! Lehetőségeink folytán ma már sokkal többet kellene tudnunk, mint amennyit valójában megismertünk. Angyalok vágyakoznak betekinteni az igazságokba, amelyeket Isten azoknak adott, akik töredelmes szívvel kutatják Isten szavát, és olyan ismeret elmélyítéséért imádkoznak, amelyet csak Isten adhat. 

Amint a földi történelem végéhez közeledünk, különösen az utolsó időkre vonatkozó próféciákat kell tanulmányoznunk. Értsük meg az Újszövetség utolsó könyvének igazságait! Sátán sok ember értelmét elvakította: mennyire örülnek annak, ha kifogást találhatnak, hogy e könyv tanulmányozását elkerülhessék. Ám szolgája, János által Krisztus kijelentette az utolsó napok eseményeit, és Ő ezt mondja: »Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e prófétálás beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban.«” (Bizonyságtételek a prédikátoroknak, 116–117. o.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video