Az illési prófécia

„Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek és meg ne verjem e földet átokkal.” (Mal 4,5–6)


 
„Akiknek Jézus Krisztus második eljövetelét kell előkészíteniük, azokat a hű Illés jelképezi, mint ahogy Keresztelő János is a próféta lelkületével jött, hogy előkészítse az utat a Megváltó első eljöveteléhez.” (Bizonyságtételek III., 62. o.)

„Keresztelő János és azok munkája, akik az utolsó napokban Illés lelkével és erejével dolgoznak, hogy felrázzák a népet fásultságából, sok tekintetben ugyanaz. Krisztus másodszor azért jön el, hogy megítélje a világot igazságban.” (Southern Watchman, 1905. március 21.)
„Keresztelő János távol tartotta magát a világi barátoktól és az élet fényűzéseitől, a szórakozásoktól. Egyszerű öltözéke, teveszőr ruhája folytonos szemrehányás volt a zsidó papok és vezetők tékozlása és páváskodása ellen. Étrendje igen egyszerű volt, ami ugyancsak bizonyságot jelentett az étvágy mohó kielégítésével szemben.” (Bizonyságtételek III., 62. o.)

„Amiként Keresztelő János… felhívta figyelmüket a Tízparancsolatra, nekünk is olyan határozottan kell átadnunk az üzenetet. »Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az Ő ítéletének órája!« (Jel 14,7/a) Azzal a komolysággal, amely Illés prófétát és Keresztelő Jánost jellemezte, nekünk is arra kell törekednünk, hogy utat készítsünk Jézus Krisztus második adventjéhez.” (Biblia-kommentár, 1184. o.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor