Amikor Jézus megszületett

„Amikor pedig megszületett Jézus a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, ímé, napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, ezt mondván: Hol van a zsidók királya, aki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jöttünk, hogy tisztességet tegyünk néki.” (Mát 2,1–2)


 
„A dicsőség Királya mélyen leereszkedett, hogy emberi természetet öltsön magára. Az angyalokat, akik tanúi voltak dicsőségének és ragyogásának a mennyben, igen elszomorította, amint isteni Vezetőjüket ilyen megalázkodott állapotban látták. A zsidó nép és vezetői olyannyira eltávolodtak Istentől, hogy az angyalok sem tudták tudomásukra hozni az újszülött Megváltó érkezésének örömhírét.

Isten Kelet bölcsei közül választott férfi akat akaratának véghezvitelére… Ezek a bölcsek látták a menny fényességével körülvett küldötteket, akik hírül adták Krisztus adventjét az alázatos pásztoroknak…

Ez a világosság angyalok távoli csoportja volt, ragyogó csillagként jelentek meg az égi követek. A nagy, fénylő csillag, amilyet még senki sem látott azelőtt, égi jelnek tűnt, és magára vonta a bölcsek figyelmét. Arra vették útjukat, amerre a fény vezette őket. Amint Jeruzsálemhez közeledtek, a csillagot sötétség vette körül, és többé nem vezette őket. Megértették, hogy a zsidó népnek tudnia kell a Messiás eljövetelének nagyszerű eseményéről, és elkezdtek kérdezősködni a város környékén. A bölcsek meglepődtek, amikor semmilyen érdeklődést nem tapasztaltak a Messiás jövetelének hírére. Elcsodálkoztak, hogy a júdeabeliek nem érdeklődnek e nagyszerű esemény iránt, és nem örülnek Krisztus adventjének. 

Korunk egyházai éppúgy nem hajlandók meglátni a próféciák fényét, sem elfogadni beteljesedésük bizonyságait – amelyek azt mutatják, hogy Krisztus nemsokára eljön –, mint a zsidó nép Krisztus első adventjekor. Jeruzsálemben a Messiás evilági diadalmas uralkodására vágyakoztak. Korunk keresztényei is az egyház földi virágzására várnak, a világ megtérésére, és az ezeréves békekorszak örömére.” (Review and Herald, 1872. december 24.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor