A megfelelő magatartás

„Vigyázzatok magatokra, hogy el ne veszítsük, amit munkáltunk, hanem teljes jutalmat nyerjünk. Aki félrelép és nem marad meg a Krisztus tudománya mellett, annak egynek sincs Istene. Aki megmarad a Krisztus tudománya mellett, mind az Atya, mind a Fiú az övé.” (2Jn 8-9)

Hamarosan lesznek olyanok, akik minden lehetséges módon igyekeznek leértékelni és elferdíteni a Lélek bizonyságtevésének igazságát. Készen kell állnunk a tiszta, egyértelmű üzenetekkel, amelyek 1846 óta érkeznek Isten népéhez. Lesznek olyanok is, akikkel egykor hitünkben egyek voltunk, később azonban új, idegen tanok után kutattak, hogy furcsa és szenzációhajhász dolgokat mutassanak be az embereknek. Megtévesztő csalásokat alkalmaznak, mintha azok White testvérnőtől származnának, hogy becsapjanak lelkeket…

Akik közönséges beszédként fogadták Isten világosságát, azoknak a tanácsok nem válnak hasznukra.

Vannak olyanok is, akik lelki vakságuknak megfelelően Isten üzenetét félreértelmezik. Néhányan, hitükben meggyengülve, tagadják az üzenetek valódiságát. Néhányan nevetségesnek fogják feltüntetni, Isten évek hosszú során át küldött világossága ellen dolgoznak, hogy a hitben gyöngéket eltévelyítsék. De sok ember számára nagy segítséget jelentenek majd ezek az üzenetek. Bár nem személyre szólóak, mégis sokan megváltoznak általuk, sok embernek segítenek abban, hogy a különféle bűnöket elkerüljék. … Az Úr Lelke benne lesz a tanításokban, és sok szívben legyőzi a kétségeskedést. Ahogyan a Szentírás önmagát magyarázza, úgy van ez a bizonyságtételekkel is. Sokan fogják buzgón olvasni az üzeneteket, amelyek leleplezik a gonoszt, hogy megértsék az üdvözülendők, mit is kell tenniük. … Ezek az üzenetek a szívekben találnak maguknak helyet, s ott átalakulást idéznek elő. (Selected Messages, 1. kötet, 41-42. oldal)

Ellen G. White

Ellen White
Ellen White
Az Istennel való közösség elősegíti a jó gondolatokat, a nemes törekvéseket, az igazság tiszta megértését és magasztos tervek készítését. Azokat akik ilyen formán lelküket Istenhez kötik, Ő elismeri fiainak és lányainak. Ök, folytonosan, feljebb és feljebb emelkednek, Istent és az örökkévaló dolgodat világosabban látják, addig, amíg Isten őket is a világosság és a bölcsesség csatornájává tudja váltóztatni a világ számára.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video