Munkálkodó hit

„És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról; akik hit által országokat győztek le, igazságot cselekedtek, az ígéreteket elnyerték, az oroszlánok száját betömték. Megoltották a tűznek erejét, megmenekedtek a kard élitől, felerősödtek a betegségből, erősek lettek a háborúban, megszalasztották az idegenek táborait.” (Zsid 11:32-34)

„És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról; akik hit által országokat győztek le, igazságot cselekedtek, az ígéreteket elnyerték, az oroszlánok száját betömték. Megoltották a tűznek erejét, megmenekedtek a kard élitől, felerősödtek a betegségből, erősek lettek a háborúban, megszalasztották az idegenek táborait.” (Zsid 11:32-34)

A hit annyit jelent, hogy bízunk Istenben. Hisszük, hogy szeret bennünket, és hogy Ő tudja a legjobban, mi szolgálja a javunkat. Így a hit elvezet ahhoz, hogy a sajátunk helyett az Ő útját járjuk. Tudatlanságunk helyett elfogadjuk az Ő bölcsességét, gyengeségünk helyett az Ő erősségét, bűnösségünk helyett az Ő igazságát. Életünk, egész bensőnk immár az övé. Hit által elismerjük, hogy az Ő tulajdonai vagyunk és elfogadjuk áldásait. Az igazság, a becsületesség és a tisztaság a sikeres élet titka. Hit által részesei lehetünk ezeknek a jellemvonásoknak.

Minden egyes jó szándékú törekvés és igyekezet Isten ajándéka. Csak az Istentől jövő hit által élhetünk igazán növekvő és gyümölcsöző életet. A hit gyakorlásának fontosságát nagyon világosan kell látnunk. Isten minden ígéretét feltételhez kötötte. Ha hajlandóak vagyunk akaratát teljesíteni, az Ő erejével ruház fel bennünket. Minden ajándék, melyet megígért, benne van az ígéretben. „A mag az Isten beszéde.” (Lk 8:11) Amilyen biztos, hogy a tölgyfán rajta van a makktermés, olyan biztos, hogy Isten ajándéka már benne van az Ő ígéretében. Ha megkaptuk az ígéretet, már miénk az ajándék.

Az a hit, mely által Isten ajándékait elnyerhetjük olyan ajándék, melyet valamilyen mértékben minden ember megkapott. Ez a hit növekszik, ha Isten igéjének befolyásával gyakoroljuk. Ahhoz, hogy megerősítsük hitünket, gyakran kell kapcsolatban lennünk az Igével.

A Biblia tanulmányozása során a tanulót rá kell vezetni, hogy meglássa Isten szavának erejét. „Ő szólt és meglett, ő parancsolt és előállott” (Zsolt 33:9), „és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja mint meglevőket” (Róm 4:17), minthogy Ő szólítja őket, meg is lesznek. (Education, 253-254. oldal)

Ellen G. White

Ellen White
Ellen White
Az Istennel való közösség elősegíti a jó gondolatokat, a nemes törekvéseket, az igazság tiszta megértését és magasztos tervek készítését. Azokat akik ilyen formán lelküket Istenhez kötik, Ő elismeri fiainak és lányainak. Ök, folytonosan, feljebb és feljebb emelkednek, Istent és az örökkévaló dolgodat világosabban látják, addig, amíg Isten őket is a világosság és a bölcsesség csatornájává tudja váltóztatni a világ számára.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video