Isten erejével szolgálni

„Mindenkinek azonban haszonra adatik a Léleknek kijelentése. Némelyiknek ugyanis bölcsességnek beszéde adatik a Lélek által; másiknak pedig tudománynak beszéde  ugyanazon Lélek szerint.” (1Kor 12:7-8)

Egy munkás lehet kiváló szónok, mások jó írók, némelyek pedig az őszinte, komoly és buzgó imádkozás vagy éneklés ajándékát kapták. Sokan rendkívüli erővel magyarázzák Isten szavát. De minden egyes lelki ajándékban Isten erejének meg kell mutatkoznia, mert Ő együtt munkálkodik munkásaival. Némelyiknek bölcsességnek beszéde adatik, másiknak tudománynak beszéde, egynek hit ugyanazon Lélek által. A különféle lelki ajándékok által különböző feladatokat végzünk, „de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben”. (1Kor 12:6)

Az Úr arra vágyik, hogy választott szolgái megtanuljanak harmonikusan együttműködni. Sokaknak úgy tűnik, hogy túl nagy a különbség az ő lelki ajándéka és a között, amit más kapott ahhoz, hogy egyesülhessenek a munkában. De amikor felismerik, hogy különböző érdeklődésű embereket kell elérni az üzenettel – és néhányan visszautasítják az igazságot úgy, ahogy az egyik munkástól hallják, ugyanakkor megnyílik a szívük Isten igéje előtt, amikor egy másik munkás másféleképpen mutatja be nekik – márazon lesznek, hogy összhangban munkálkodjanak. Jóllehet talentumaik különbözőek, mégis ugyanazon Lélek irányítása alatt vannak. Minden szó, cselekedet, kedvesség és szeretet nyilvánvalóvá lesz. Ha minden egyes munkás hűségesen teljesíti a számára kijelölt feladatot, akkor Krisztusnak tanítványai egységéért mondott imája meghallgatásra talál, és a világ megtudja, hogy ők az Ő tanítványai.

Isten munkatársainak szerető együttérzésben és bizalomban kell egyesülniük. Aki bármit szól vagy tesz annak érdekében, hogy Krisztus egyházának tagjait elválassza egymástól, az az Úr szándéka ellen munkálkodik. Az egyházon belüli széthúzás, a gyanakodásra vagy hitetlenkedésre való bátorítás meggyalázza Krisztust. Isten arra vágyik, hogy szolgái a keresztény szeretetet gyakorolják egymás között. (Testimonies, 9. kötet, 144-145. oldal)

Ellen G. White

Ellen White
Ellen White
Az Istennel való közösség elősegíti a jó gondolatokat, a nemes törekvéseket, az igazság tiszta megértését és magasztos tervek készítését. Azokat akik ilyen formán lelküket Istenhez kötik, Ő elismeri fiainak és lányainak. Ök, folytonosan, feljebb és feljebb emelkednek, Istent és az örökkévaló dolgodat világosabban látják, addig, amíg Isten őket is a világosság és a bölcsesség csatornájává tudja váltóztatni a világ számára.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video