Isten szolgatársai

„Hát kicsoda Pál és kicsoda Apollós? Csak szolgák, kik által hívőkké lettetek, és pedig amint kinek-kinek az Úr adta.” (1Kor 3:5)

Bár Isten szolgái nem ugyanazokat a lelki ajándékokat kapták meg, de mindannyian az Ő munkatársai. Mindannyiuknak a Nagy Tanítótól kell tanulniuk, majd másoknak is átadni a hallott üzenetet. Nem mindannyian végzik ugyanazt a munkát, de a Szentlélek megszentelő befolyása alatt mindannyian Isten szolgatársai. Isten a legkülönfélébb lelki ajándékokat használja fel, hogy munkája által lelkeket mentsen Sátán seregéből.

„A plántáló pedig és az öntöző egyek; de mindenik a maga jutalmát veszi a maga munkája szerint.” (1Kor 3:8) Isten, és nem az ember ítéli meg az emberek cselekedetét. Ő fogja igazságosan szétosztani kinek-kinek a maga jutalmát. Egyetlen embernek sem adatott meg, hogy Isten szolgái felett ítélkezzék. Egyedül az Úr ítél és jutalmaz meg minden jó munkást.

„A plántáló és az öntöző egyek”, akik a lélekmentés munkája mellett kötelezték el magukat. „Mert Isten munkatársai vagyunk: Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok.” (9. vers) Ezekben a versekben az egyházat megművelt szántóföldhöz hasonlítja a Biblia, melyben a földműves az Úr által ültetett szőlőtöveket gondozza; és épülethez, melynek pedig az Úr szent templomává kell válnia. Krisztus a munkások mestere.

Mindannyian az Ő felügyelete mellett dolgoznak, mert Ő munkásain keresztül végzi feladatát. Ő ad nekik a munkában jártasságot, és ha figyelmet fordítanak tanácsaira, munkájukat siker koronázza.

Senki sem panaszkodhat Istenre, aki mindenkinek kijelölte az ő feladatát. Aki zúgolódik, nyugtalankodik, aki a maga útját akarja járni, vagy a saját elképzelései szerint kívánja alakítani embertársait, annak szüksége van az isteni befolyásra, mely alkalmassá teszi őt arra, hogy bizonyos feladatot elvégezzen. Ha nem változik meg, biztos, hogy tönkreteszi a munkát.

Ne feledd, Isten munkatársai vagyunk! Isten mindenható és hatásos munkás. Szolgái pedig az Ő munkatársai. (Review and Herald, 1900. december 11.)

Ellen G. White

Ellen White
Ellen White
Az Istennel való közösség elősegíti a jó gondolatokat, a nemes törekvéseket, az igazság tiszta megértését és magasztos tervek készítését. Azokat akik ilyen formán lelküket Istenhez kötik, Ő elismeri fiainak és lányainak. Ök, folytonosan, feljebb és feljebb emelkednek, Istent és az örökkévaló dolgodat világosabban látják, addig, amíg Isten őket is a világosság és a bölcsesség csatornájává tudja váltóztatni a világ számára.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video