A lélek megmentésének ezközei

„Én plántáltam, Apollós öntözött; de az Isten adja vala a növekedést. Azért sem aki plántál, nem valami, sem aki öntöz; hanem a növekedést adó Isten.” (1Kor 3:6-7)

Íme a világot megmozgató hatalmas eszközök. A Golgota keresztje köteles tartozásként követeli meg a Krisztusban hívők minden erejét, hogy a lelkek megmentésében eszközök lehessenek. Az emberi erőfeszítést egyesíteni kell az istenivel, hiszen a menny biztosítja hatékonyságát. Isten munkatársai vagyunk. Az Úr az, aki megnyitja a férfiak és nők szívét az Ige befogadására, s a Szentlélek teszi azt hatásossá. 

Akik elfogadták az igazságot, azok hite határozott cselekvést eredményez, szeretet által munkálkodik és megtisztítja a szívet. Így szentel meg az igazság. Átformáló ereje a jellemben mutatkozik meg. Ha befogadjuk azt lelkünk legbensőbb szentélyébe, nem végez felületes munkát, s nem hagyja szívünket változatlanul; azonban nemcsak az érzelmeket ébreszti fel, miközben mellőzi az ítélőképességet és az akaratot, hanem az emberi természet legvelejéig hatol, s az ember egész lényét harmonikus tevékenységre ösztönzi.

Nos, az igazán megtért ember munkája a komolysággal kezdődik. Úgy kell munkálkodnia, ahogy Krisztus dolgozott. Többé nem önmagáért, hanem teljesen az Úrért él. A világ számára meghalt, ezért élete el van rejtve Krisztussal együtt Istenben. Ez azt jelenti, hogy többé nem az „én” élvezi az elsőbbséget. A Golgota keresztjéről áradó fény ragyogó sugarai veszik körül őt, s a Lélek Krisztus dolgait olyan megnyerő fényben tünteti fel előtte, hogy hatása átformálja a hívő szokásait és gyakorlatát, ami nyilvánvalóvá teszi, hogy ő új teremtés Krisztus Jézusban. Minden forintnak értéket tulajdonít, de nem azért, hogy saját ízlését és vágyait elégítse ki vele, vagy a földbe rejtse, hanem azért, hogy jót tegyen vele, segítsen lelkeket menteni az igazságnak, és építse Krisztus országát.  Örömét ugyanabban leli, amiben Krisztus: abban a törekvésben, hogy lelkeket mentsen. Amikor oly sok a munka, miért teszünk olyan keveset a lelkek üdvösségéért? Miért nem teszünk többet azért, hogy férfiakat, nőket és gyermekeket vonzzunk Krisztushoz? (Review and Herald, 1891. október 6.)

Ellen G. White

Ellen White
Ellen White
Az Istennel való közösség elősegíti a jó gondolatokat, a nemes törekvéseket, az igazság tiszta megértését és magasztos tervek készítését. Azokat akik ilyen formán lelküket Istenhez kötik, Ő elismeri fiainak és lányainak. Ök, folytonosan, feljebb és feljebb emelkednek, Istent és az örökkévaló dolgodat világosabban látják, addig, amíg Isten őket is a világosság és a bölcsesség csatornájává tudja váltóztatni a világ számára.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video