Elegedhetetlen az ember együttműködése

„Mert minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Mimódon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? Mimódon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak? Mimódon hallanának pedig prédikáló nélkül?” (Róm 10:13-14)

Isten felmérhetetlen áldozatokat hozott az emberért. Hatalmas energiát fektetett abba, hogy az embert a törvényszegésből és bűnből visszavezesse a hűséghez és az engedelmességhez; de az Úr megmutatta nekem, hogy Ő semmit sem tesz az emberi eszközökkel való együttműködés nélkül. A kegyelem, az erő és a befolyás minden adománya szabadon rendelkezésre áll, és az Úr a legbensőségesebb indítékokkal kelti fel és tartja életben az emberi szívben a missziós lelkületet, hogy így az isteni és az emberi eszközök egyesülhessenek…

Hogyan használnátok fel ti Isten ajándékát? Amikor szívetekbe költözött, biztosította számotokra a különböző erőket, melyek által türelemmel, reménységgel és lankadatlan éberséggel mutathatjátok be Jézus Krisztust, a megfeszítettet, és figyelmeztető üzenetben hirdethetitek, hogy Jézus hatalommal és nagy dicsőséggel másodszor is eljön, ezzel figyelmeztetve a bűnösöket megtérésre.

Hogyan dolgozott szívetekben a Szentlélek? A Szentlélek erejével arra serkentett, hogy használjátok fel Istentől kapott képességeiteket, hogy minden férfi, nő és fiatal tudja alkalmazni azokat a jelenvaló igazság hirdetésében. Személyes erőfeszítéseket téve menjenek el a városokba, ahol az igazságot még nem ismerik és mutassák be az isteni követelményeket. Isten áldásai, melyeket rátok árasztott, nem fokozzák-e tetterőtöket, s az igazság nem vésődött-e mélyebben lelketekbe, s az, hogy hogyan vonatkozik az a Krisztus nélkül elveszett lelkekre? Miután Isten áldásai megnyilvánultak életetekben, még határozottabb formában és még nagyobb eltökéltséggel lettetek Krisztus bizonyságtevői?

A Szentlélek szolgálata eredményezi azt, hogy a lényeges és létfontosságú igazságokat még határozottabban vési elmétekbe. Vajon ezt a rendkívüli adományt szalvétába kell csomagolni vagy a földbe elásni? Nem, nem, el kell helyezni azt a pénzváltóknál. S ha az ember felhasználja talentumait, legyenek azok bármily kicsik is, a Szentlélek Isten dolgait új fényben mutatja be a léleknek. A mellőzött Igét újjáteremtő eszközzé teszi.

A Lélek által az Ige gyorssá és hathatóssá válik, de nem az emberi eszköz eszessége és tanítói képessége miatt, hanem mert isteni erő munkálkodik az emberben, és így minden dicsőség Őt illeti. (Home Missionary, 1893. november 1.)

Ellen G. White

Ellen White
Ellen White
Az Istennel való közösség elősegíti a jó gondolatokat, a nemes törekvéseket, az igazság tiszta megértését és magasztos tervek készítését. Azokat akik ilyen formán lelküket Istenhez kötik, Ő elismeri fiainak és lányainak. Ök, folytonosan, feljebb és feljebb emelkednek, Istent és az örökkévaló dolgodat világosabban látják, addig, amíg Isten őket is a világosság és a bölcsesség csatornájává tudja váltóztatni a világ számára.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video