Isten munkatársai

„Mert Isten munkatársai vagyunk: Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok.” (1Kor 3:9)

A Szentléleknek, ennek az élő hatalomnak kell meggyőznie bennünket bűneinkről. Az isteni Lélek bemutatja az előadónak a keresztáldozat áldásait, s amikor Ő az igazságot a hallgatók elé tárja, Krisztus megnyeri őket magának és megkezdi természetük átalakítását. Ő készen áll arra, hogy pótolja hiányosságainkat, tanítson, vezessen és ihlessen minket mennyei fogantatású gondolatokkal.

Milyen keveset tehet egy ember a lelkek megmentéséért folyó munkában, de mégis milyen sokat Krisztus által, ha Szentlelke áthatja őt! Az emberi tanító nem tud hallgatóinak szívében olvasni, de Jézus mindenkinek megadja azt a kegyelmet, amire szüksége van. Ő ismeri az ember képességeit, gyengéjét és erős oldalát is. Az Úr munkálkodik az emberi szívben; de az ember is lehet halál illata a halálra azokra a lelkekre nézve, akik figyelnek szavaira, s ekképpen elfordíthatja őket Krisztustól. De ha odaszenteli és átadja magát Krisztusnak, és bizalmatlan önmagával szemben, és csak Jézusra néz, akkor lesz élet illata az életre azoknak a lelkeknek, akik már a Szentlélek befolyása alatt állnak, s akiknek szívében az Úr elkészítette az utat az emberi eszközén keresztül közvetített üzenete számára. Így érinti meg az Úr a hallgató szívét, és ott az igazság üzenete visszhangra talál.

„Isten munkatársai vagyunk.” A szívbe jutó Ige meggyőződést kelt és megvilágosítja az értelmet: s ezek tökéletes összhangba jutnak egymással. Az értelem előtt feltárt igazságnak hatalma van arra, hogy felélessze a lélek szunnyadó erőit. A szívben munkálkodó Szentlélek együttműködik az emberi eszközein keresztül tevékenykedő Istennel.

Az Úr újra és újra megmutatta nekem, hogy Isten népe ezekben az utolsó napokban nem lehet biztonságban, ha emberekben bízik és test lesz az ő védőpajzsuk. Az igazság hatalmas ásója kiemelte őket a világból, mint durva köveket, melyeket ki kell faragni, meg kell munkálni és ki kell fényesíteni ahhoz, hogy beilleszkedjenek a mennyei épületbe.

A próféták feddése, figyelmeztetése, intelme és tanácsa kell hogy formálja őket, hogy átalakulhassanak az isteni mintára; ez a Vigasztaló különleges munkája: átalakítani a szívet és a jellemet, hogy az emberek az Úr útján maradjanak. (Home Missionary, 1893. november 1.)

Ellen G. White

Ellen White
Ellen White
Az Istennel való közösség elősegíti a jó gondolatokat, a nemes törekvéseket, az igazság tiszta megértését és magasztos tervek készítését. Azokat akik ilyen formán lelküket Istenhez kötik, Ő elismeri fiainak és lányainak. Ök, folytonosan, feljebb és feljebb emelkednek, Istent és az örökkévaló dolgodat világosabban látják, addig, amíg Isten őket is a világosság és a bölcsesség csatornájává tudja váltóztatni a világ számára.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video