A kétségbeesés pillanataiban

„Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap; és aki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik.” (Mt 7:7-8)

Jöjj, keress és találsz. Az isteni bőség tárháza nyitva áll, telve van és mindenki számára hozzáférhető. Jöjj hát alázatos szívvel, s ne gondold, hogy valamit tenned kell azért, hogy elnyerd Isten kegyeit, vagy hogy meg kell jobbítanod magadat, mielőtt Krisztushoz mehetnél. Soha nem tehetsz semmit, hogy javíts állapotodon. Jöjj Jézus nevében, hited teljes bizonyosságával, bűneiddel együtt, hisz Krisztus azt mondta: „Mert nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem a bűnösöket a megtérésre.” (Mt 9:13) Közeledjetek Istenhez és Ő is közeledni fog hozzátok. Kérnetek kell, keresni, kopogtatni, majd elhinni azt, hogy Krisztus Jézus elfogadott, és bízni abban, hogy Ő megteszi értetek mindazt, amit ti nem tudtok megtenni magatokért…

Jézus a mi engesztelő áldozatunk, mert mi nem tudunk engesztelést szerezni önmagunkért, de hit által elfogadhatjuk az Ő áldozatát. „Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaz a nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen…” (1Pt 3:18) „Tudván, hogy nem veszendő holmin… váltattatok meg, …hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén.” (1Pt 1:18-19) „Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.” (1Jn 1:7) E drága vér érdemei által válhat egészségessé a bűn által meggyötört szív. Míg Isten elé tárod kéréseidet, a Szentlélek szívedbe ülteti Isten hűséges ígéreteit.

A nehéz, zavaros pillanatokban, amikor Sátán kételyt és csüggedést kelt benned, az Úr Lelke Krisztus hűséges ígéreteire irányítja tekintetedet s az igazság Napjának ragyogó fénysugarai világítják be elmédet és szívedet. Amikor Sátán kétségbe akar ejteni, a Szentlélek élő Megváltód közbenjárására irányítja figyelmedet. Krisztus a jó illat, a szent tömjénfüst, mely kéréseidet elfogadhatóvá teszi az Atya előtt. Amikor az ember teljesen megérti és elfogadja Krisztus igazságának fényét, szeretet, öröm, békesség és kimondhatatlan hála tölti el a szívét, s a kapott áldásokért így énekel: „a te jóvoltod felmagasztalt engem.” (Zsolt 18:36) (Signs of the Times, 1892. augusztus 22.)

Ellen G. White

Ellen White
Ellen White
Az Istennel való közösség elősegíti a jó gondolatokat, a nemes törekvéseket, az igazság tiszta megértését és magasztos tervek készítését. Azokat akik ilyen formán lelküket Istenhez kötik, Ő elismeri fiainak és lányainak. Ök, folytonosan, feljebb és feljebb emelkednek, Istent és az örökkévaló dolgodat világosabban látják, addig, amíg Isten őket is a világosság és a bölcsesség csatornájává tudja váltóztatni a világ számára.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video