Jótékonyság

„Hát nem ez-é a böjt, amit én kedvelek: hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek? Nem az-é, hogy az éhezőnek megszegd kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba bevigyed, ha meztelent látsz, felruházzad, és tested előtt el ne rejtsd magadat?” (Ésa 58:6-7)

Az igazságnak, a drága igazságnak megszentelő befolyása van. A lélek megszentelődése – mely a Szentlélek munkája által jön létre – azt jelenti, hogy Krisztus az emberbe plántálja  természetét. Az ember jellemében az Úr Jézus Krisztus kegyelme mutatkozik meg, s ez a kegyelem nyilvánul meg jó cselekedetekben. Így alakul át a jellem egyre tökéletesebben Krisztus képmására igazságban és valódi szentségben.

Az isteni igazság széleskörű követelményei a jó cselekedetek egész sorára kiterjednek. Az evangélium igazságai nem független igazságok, hanem egységes lánccá fűzik a mennyei drágaköveket – ahogy látjuk ezt Jézus személyes szolgálatában – és aranyfonalakként húzódnak végig az egész keresztény életen és tapasztalatokon. (Selected Messages, 3. kötet, 198. oldal)

Bármi mulasztás azok részéről, akik Krisztus követőinek vallják magukat; a szegénység és elnyomás igáját viselő testvérek vagy testvérnők szükségleteinek ki nem elégítése mind bekerül a mennyei könyvek feljegyzései közé, melyet Krisztusnak, megváltottai képviselőjének be fognak mutatni. Micsoda elszámolása lesz Urunknak sokakkal, nagyon sokakkal, akik ugyan Krisztus szavait bemutatják másoknak, de elmulasztanak gyöngéd együttérzést és törődést mutatni a náluknál kevésbé szerencsés és sikeres hittestvéreik irányában. (Welfare Ministry, 210. oldal)

Sokan hagyják, hogy testvérük segítség nélkül, mostoha körülmények között küszködjön, s eközben olyan benyomást igyekeznek kelteni, hogy ők így képviselik Krisztust. De ez nem így van, hiszen Jézus, aki gazdag volt, szegénnyé lett értünk, hogy mi szegénysége által gazdagok lehessünk. Ő nem kímélte saját életét, hogy megmentse a bűnösökét. Krisztus szívét mindig megérintette az emberek jajszava. (Ellen G. White 1888 Materials, 1270. oldal)

Ellen G. White

Ellen White
Ellen White
Az Istennel való közösség elősegíti a jó gondolatokat, a nemes törekvéseket, az igazság tiszta megértését és magasztos tervek készítését. Azokat akik ilyen formán lelküket Istenhez kötik, Ő elismeri fiainak és lányainak. Ök, folytonosan, feljebb és feljebb emelkednek, Istent és az örökkévaló dolgodat világosabban látják, addig, amíg Isten őket is a világosság és a bölcsesség csatornájává tudja váltóztatni a világ számára.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video