Devoțional Zilnic

PRIVIND SPRE CER CU EMOȚIE ȘI SPERANȚĂ

Credincios este Domnul: El vă va întări și vă va păzi de cel rău. 2 Tesaloniceni 3:3 Ascultă ediția audio aici. În...

SĂNĂTATE CU ORICE PREȚ?

Întoarce-te și spune lui Ezechia, căpetenia poporului Meu: „Așa vorbește Domnul, Dumnezeul tatălui tău David: Ți-am auzit rugăciunea și ți-am văzut...

ODIHNA ÎN MILA LUI

Când a văzut gloatele, I s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi care n-au...

ÎN ECHIPĂ CU DUMNEZEU

Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere și nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este...

Devoțional femei

RISC DE CĂDERE

Și toți, în legăturile voastre, să fiți împodobiți cu smerenie. Căci Dumnezeu... celor smeriți le dă har. 1 Petru 5:5În...

RIDICĂ-TE DEASUPRA ACESTOR LUCRURI

Fă-mă să aud dis-de-dimineață bunătatea Ta, căci mă încred în Tine. Psalmii 143:8După o carieră foarte stresantă de 30 de...

DUMNEZEU VA AVEA GRIJĂ DE TINE

Uitați-vă la păsările cerului: ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare, și totuși Tatăl...

PRESIMȚIRI ÎNFRICOȘĂTOARE

Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc,...

Devoțional Explo

INSECTELE ÎŞI AU ROSTUL LOR

Cine nu vede în toate acestea dovada că mâna Domnului a făcut asemenea lucruri? El ţine în mână sufletul a tot...

DOUĂ MAIMUŢE CARE AU DAT TOTUL

Nu este mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi. Ioan 15:13Eugene Marais, un naturalist din Africa...

TÂNĂRUL PESCĂRUŞ ARGINTIU

Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi şi vi se va deschide. Matei 7:7Pescăruşii argintii îşi...

CRINII DE MARE

El va înflori ca crinul şi va da rădăcini ca Libanul. Osea 14:5Crinii de mare cresc unul lângă altul, în...

PEŞTELE ARCAŞ

În tot poporul acesta erau şapte sute de oameni aleşi care nu se slujeau de mâna dreaptă; toţi aceştia aruncând o...

LINGURARUL TRANDAFIRIU

Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în...

Devoțional tineri

SCAPĂ DE STRES

Nu vă îngrijorați dar zicând: „Ce vom mânca?” Sau: „Ce vom bea?” Sau:...

DUREREA VINOVĂȚIEI

Prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr și ne vom liniști inimile...

A VEDEA IMPOSIBILUL

Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer, a văzut...

ELIBERAREA JERTFEI

Avraam a ridicat ochii și a văzut înapoia lui un berbece, încurcat cu...

INCOMPARABILUL ISUS

„Doamne”, I-a răspuns Simon Petru, „la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele...

ÎNFRUNTÂND NECUNOSCUTUL

Isus a strigat cu glas tare: „Tată, în mâinile Tale îmi încredințez duhul!”...

Magyar nyelven

Egészség és boldogság a házon kívül

„Mily számtalanok a műveid, URam! Mindegyiket bölcsen alkottad, és tele van a föld teremtményeiddel.” (Zsolt 104:24)A szabadban töltött életidő vágyat ébreszt a férfiakban, nőkben és gyermekekben, hogy tiszták és...

A munka eredménye egészség és boldogság

„Hét napig ünnepelj az ÚR, a te Istened előtt azon a helyen, amelyet kiválaszt az ÚR. Mert megáld téged az ÚR, a te Istened, és minden termésedet és kezed...

Az otthon boldog légköre elősegíti az egészséget

„Boldog nép az, amelynek így van a dolga; boldog nép az, amelynek az ÚR az Istene.” (Zsolt 144:15)Az otthon, amelyben szeretet lakozik - és ez kifejezésre jut a tekintetekben,...

Jézus olyan barát, aki közelebbi a testvérnél is

„...van olyan barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél.” (Péld 18:24)Érni fognak csalódások, de mindig tartsd észben, hogy Jézus, az élő, feltámadt Üdvözítő a Megváltód és Helyreállítód! Ő szeret téged és...