LEGEA ESTE SFÂNTĂ, DREAPTĂ ȘI BUNĂ

Așa că Legea, negreșit, este sfântă, și porunca este sfântă, dreaptă și bună.
Romani 7:12

Ascultă ediția audio aici.

Dumnezeu, Conducătorul suprem al universului, a dat legi pentru guvernarea nu numai a ființelor vii, ci și pentru tot ce se întâmplă în natură. Orice lucru, mare sau mic, însuflețit sau neînsuflețit, se află sub guvernarea unor legi fixe care nu pot fi nesocotite. Nu există nicio excepție de la această regulă, pentru că nimic din ce a făcut mâna divină n-a fost uitat de El. (…) Numai omului, coroana creațiunii Sale, Dumnezeu i-a dat o conștiință ca să înțeleagă cerințele sacre ale Legii divine și o inimă capabilă să o iubească pentru că este sfântă, dreaptă și bună, iar de la om se așteaptă o ascultare imediată și desăvârșită (Signs of the Times, 15 aprilie 1886).

Această regulă interzice orice opresiune din partea părinților, precum și orice neascultare din partea copiilor. Dumnezeu este plin de bunătate, de milă și de adevăr. Legea Sa este sfântă, dreaptă și bună și trebuie să fie respectată atât de părinți, cât și de copii. Rânduielile care reglementează viața părinților și a copiilor pornesc din inima iubirii infinite și bogata binecuvântare a lui Dumnezeu se va revărsa asupra părinților care se conduc după Lege în familiile lor, precum și asupra copiilor care se supun acestei Legi. În familie trebuie să se facă simțită atât mila, cât și dreptatea. „Bunătatea și credincioșia se întâlnesc, dreptatea (neprihănirea) și pacea se sărută“ (Psalmii 85:10). Familiile care se supun acestei discipline vor umbla în căile Domnului, făcând ce este drept, cu înțelegere și hotărâre (Căminul adventist, pp. 310–311).

Tinerii să privească la standardul divin și niciodată să nu fie mulțumiți cu o țintă joasă, neînsemnată. (…) Nu umblați șovăind, ci cu hotărâre, în puterea și harul Domnului Isus Hristos. A Lui este puterea în cer și pe pământ. Căutați refugiu în Isus Hristos și intrați într-un legământ ferm cu El, prin credință, pentru a-L iubi și a-L sluji (Youth’s Instructor, 5 iulie 1894).

Și, pentru că Legea lui Dumnezeu este sfântă, dreaptă și bună, o transcriere a desăvârșirii divine, un caracter format prin ascultare de această Lege va fi sfânt. Hristos este exemplul desăvârșit al unui astfel de caracter (Tragedia veacurilor, p. 469).

autor: Ellen G. White

Învățând să fim mai buni
Învățând să fim mai buni
Devoționalul principal al anului 2023 este scris de profesori, de pastori și de elevi din România,, care au gustat bunătatea lui Dumnezeu în familie și în sistemul adventist de educație. În fiecare dimineață, suntem invitați să îmbrățișăm umilința, răbdarea, dragostea și împreuna-simțire. În Hristos, putem învăța să fim buni unii cu alții. Până la urmă, aceasta este limba cerului!

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor