MÂNTUITOR PERSONAL

Toți care ați fost botezați pentru Hristos v-ați îmbrăcat cu Hristos.
Galateni 3:27

Ascultă ediția audio aici.

În vremurile străvechi, Avraam, Isaac, Iacov, smeritul și înțeleptul Moise și înzestratul Iosua, toți au fost angajați în slujba lui Dumnezeu. Talentul muzical al Mariei, curajul și evlavia Deborei, dragostea de fiică a lui Rut, ascultarea și devotamentul lui Samuel, fidelitatea neclintită a lui Ilie, influența spre supunere și blândețe a lui Elisei – toate acestea au fost necesare. La fel, în zilele noastre, toți cei asupra cărora au fost revărsate binecuvântările lui Dumnezeu trebuie să răspundă printr-o slujire concretă. Fiecare dar trebuie folosit pentru avansarea Împărăției Sale și pentru onoarea Numelui Său.

Toți cei care Îl primesc pe Domnul Hristos ca Mântuitor personal trebuie să demonstreze în viața lor adevărul Evangheliei și puterea salvatoare a acestuia. Dumnezeu nu cere nimic fără a asigura și mijloacele necesare în vederea împlinirii cerinței Sale. Prin harul Domnului Hristos, noi putem aduce la îndeplinire tot ce ne cere Dumnezeu. Toate bogățiile cerului trebuie făcute vizibile prin intermediul poporului lui Dumnezeu. „Prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit”, a spus Domnul Hristos, „dacă aduceți multă roadă (…), și voi veți fi astfel ucenicii Mei” (Ioan 15:8).

Dumnezeu consideră că via Sa este întregul pământ. Deși în prezent se află în mâinile uzurpatorului, aceasta Îi aparține lui Dumnezeu. Pământul este proprietatea Sa prin răscumpărare și deloc mai puțin prin creație. Jertfa Domnului Hristos a fost adusă pentru salvarea lumii. „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică” (Ioan 3:16). Prin acest Dar unic, oamenilor le sunt oferite toate celelalte daruri. În fiecare zi, lumea întreagă primește binecuvântarea lui Dumnezeu. Fiecare picătură de ploaie, fiecare rază de lumină revărsată asupra omenirii nerecunoscătoare, fiecare frunză, fiecare floare și fiecare fruct stau dovadă despre îndelunga răbdare a lui Dumnezeu și despre marea Sa iubire.

Dar ce I se oferă înapoi Marelui Dătător? Cum tratează ființele umane cerințele lui Dumnezeu? Cui slujesc masele omenirii cu viața lor? Ele îi slujesc lui Mamona. Ținta lor constă în bogăție, poziții sociale și plăceri lumești. Bogăția este obținută furând nu doar de la oameni, ci și de la Dumnezeu. Oamenii folosesc darurile Sale pentru a-și satisface dorințele egoiste. Tot ce pot obține este pus în slujba lăcomiei și a iubirii lor de plăceri egoiste. (Parabolele Domnului Hristos, pp. 301, 302)

Cum aș putea să evit închinarea la cele două altare gemene – consumerismul și materialismul?

Isus, nume mai presus de orice nume
Isus, nume mai presus de orice nume
Acest devoțional îți va face cunoștință cu Isus, în cazul în care nu L-ai întâlnit deja pe Cel care Și-a dat viața pentru tine. Dacă deja ai simțit atingerea iubitoare a Mântuitorului, avem certitudinea că această lectură zilnică îți va îmbogăți relația cu El. Faptul de a-L face cunoscut a fost marele puls al vieții și lucrării lui Ellen White. Rugăciunea noastră este ca această moștenire să fie transmisă mai departe prin intermediul tău, până când toți Îl vom striga pe nume pe Isus - nume mai presus de orice nume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor