CEL CARE OBSERVĂ TOTUL

Ochii Domnului sunt în orice loc, ei văd pe cei răi și pe cei buni.
Proverbele 15:3

Ascultă ediția audio aici.

Fiecărui popor care a apărut pe scena lumii i s-a permis să-și ocupe locul pe pământ ca să se poată stabili dacă va împlini planurile Celui care observă totul și ale Celui Sfânt. Profeția a trasat ridicarea și expansiunea marilor imperii ale lumii: Babilonul, Medo-Persia, Grecia și Roma. Istoria s-a repetat cu fiecare dintre acestea și cu alte popoare mai puțin puternice. Fiecare și-a avut perioada lui de probă, fiecare a căzut, gloria i s-a stins, iar puterea l-a părăsit.

În timp ce popoarele au respins principiile lui Dumnezeu și, prin această respingere, și-au atras ruina, un plan divin, suprem, a acționat în mod evident de-a lungul veacurilor. Acest lucru l-a văzut prorocul Ezechiel în minunata reprezentare ce i s-a dat în timpul robiei în țara caldeenilor, când înaintea privirii lui uluite s-au perindat simbolurile care portretizau Puterea Supremă care vizează acțiunile conducătorilor pământești.

Pe malurile pârâului Chebar, Ezechiel a văzut o furtună care părea că vine din nord, „un nor gros și un snop de foc care răspândea de jur împrejur o lumină strălucitoare ca o aramă lustruită”. Un număr de roți, intersectându-se una cu alta, erau mișcate de patru ființe vii. Deasupra tuturor acestora „era ceva ca o piatră de safir în chipul unui scaun de domnie; pe acest chip de scaun de domnie se vedea ca un chip de om care ședea pe el”. „La heruvimi, se vedea ceva ca o mână de om sub aripile lor” (Ezechiel 1:4,26; 10:8). Ansamblul roților era atât de complicat încât la prima vedere păreau în dezordine, totuși se mișcau într-o armonie perfectă. Ființele cerești, susținute și conduse de mâna aflată sub aripile heruvimilor, împingeau acele roți; deasupra lor, pe un scaun de domnie de safir, stătea Cel Veșnic, iar în jurul tronului era un curcubeu, emblema îndurării divine.

După cum acel sistem complicat de roți era sub îndrumarea mâinii de sub aripile heruvimilor, la fel complicata desfășurare a evenimentelor omenești este sub controlul divin. În mijlocul frământărilor și tumultului popoarelor, Cel care stă deasupra heruvimilor ghidează încă ce se întâmplă pe acest pământ. (Profeți și regi, pp. 535, 536)

 Am eu pacea care vine de la Dumnezeul aflat la conducerea tuturor lucrurilor?

Isus, nume mai presus de orice nume
Isus, nume mai presus de orice nume
Acest devoțional îți va face cunoștință cu Isus, în cazul în care nu L-ai întâlnit deja pe Cel care Și-a dat viața pentru tine. Dacă deja ai simțit atingerea iubitoare a Mântuitorului, avem certitudinea că această lectură zilnică îți va îmbogăți relația cu El. Faptul de a-L face cunoscut a fost marele puls al vieții și lucrării lui Ellen White. Rugăciunea noastră este ca această moștenire să fie transmisă mai departe prin intermediul tău, până când toți Îl vom striga pe nume pe Isus - nume mai presus de orice nume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor