REPREZENTANTUL NOSTRU ÎN CER

Tată, vreau ca acolo unde sunt Eu să fie împreună cu Mine și aceia pe care Mi i-ai dat Tu.
Ioan 17:24

Ascultă ediția audio aici.

Dumnezeu are o biserică, un popor ales, și dacă toți ar înțelege, așa cum am înțeles eu, cât de mult Se identifică Domnul Hristos cu poporul Său, nu s-ar mai auzi niciun mesaj de genul celui care condamnă biserica Sa cum că ar fi Babilonul. Dumnezeu are un popor care conlucrează cu El și înaintează având ca scop slava Lui. Ascultați rugăciunea Reprezentatului nostru în cer: „Tată, vreau ca acolo unde sunt Eu să fie împreună cu Mine și aceia pe care Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, slavă pe care Mi-ai dat-o Tu.” Oh, cât de mult dorea Conducătorul divin să aibă biserica alături de El! Cei care o formau Îl urmaseră în suferință și umilință și cea mai mare bucurie a Sa era să-i aibă cu El pentru a-i face părtași la slava Sa. Domnul Hristos Își afirmă privilegiul de a avea biserica alături de El. „Vreau ca acolo unde sunt Eu să fie împreună cu Mine și aceia pe care Mi i-ai dat Tu.” Faptul de a-i avea împreună cu El este conform făgăduinței din cadrul legământului și înțelegerii făcute cu Tatăl. Domnul prezintă cu reverență înaintea tronului harului răscumpărarea săvârșită pentru poporul Său. Învăluit în curcubeul făgăduinței, Înlocuitorul și Garantul nostru înalță mijlocirea iubirii: „Tată, vreau ca acolo unde sunt Eu să fie împreună cu Mine și aceia pe care Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea.” Noi Îl vom vedea pe Împărat în toată frumusețea Sa, iar biserica va fi glorificată.

Acum putem să ne rugăm asemenea lui David: „Doamne, este vremea să lucrezi, căci au călcat Legea Ta” (Psalmii 119:126, NTR). Oamenii s-au adâncit în neascultarea față de Legea lui Dumnezeu până au atins punctul unei impertinențe fără precedent. Se întrec în neascultare și se apropie rapid de limita răbdării și iubirii lui Dumnezeu, iar Dumnezeu va interveni în mod sigur. Categoric își va apăra onoarea și va înăbuși nelegiuirea care predomină. Oare poporul care respectă poruncile lui Dumnezeu va fi luat de valul nelegiuirii predominante? Oare disprețul universal față de Legea lui Dumnezeu îl va ispiti să acorde o importanță mai mică Legii, care este temelia guvernării cerului și pământului? Nu. Biserica Sa va prețui, va sfinți și va respecta Legea lui Dumnezeu cu atât mai mult cu cât disprețul oamenilor față de ea va fi mai mare. (Mărturii pentru predicatori și slujitorii Evangheliei, pp. 20, 21)

Dacă Isus Își dorește enorm să aibă alături biserica Sa în slavă, ce pot face astăzi ca să adaug mai mulți membri la biserica rămășiței lui Dumnezeu?

Isus, nume mai presus de orice nume
Isus, nume mai presus de orice nume
Acest devoțional îți va face cunoștință cu Isus, în cazul în care nu L-ai întâlnit deja pe Cel care Și-a dat viața pentru tine. Dacă deja ai simțit atingerea iubitoare a Mântuitorului, avem certitudinea că această lectură zilnică îți va îmbogăți relația cu El. Faptul de a-L face cunoscut a fost marele puls al vieții și lucrării lui Ellen White. Rugăciunea noastră este ca această moștenire să fie transmisă mai departe prin intermediul tău, până când toți Îl vom striga pe nume pe Isus - nume mai presus de orice nume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor