MIJLOCITOR COMPĂTIMITOR

Cum se îndură un tată de copiii lui, așa Se îndură Domnul de cei ce se tem de El.
Psalmii 103:13

Ascultă ediția audio aici.

Ar putea fi oamenii indiferenți față de sufletele pentru care pledează Hristos în curțile din ceruri? Să fiți voi în ceea ce faceți asemenea fariseilor, care erau nemiloși, sau asemenea lui Satana, care acuză și distruge? Nu ați vrea să vă umiliți fiecare sufletul înaintea lui Dumnezeu și să vă lăsați nervul îndărătnic și voința de oțel să se supună și să fie zdrobite?

Când auziți vocea lui Satana și sunteți gata să împliniți voia lui, faceți un pas înapoi și treceți de partea lui Isus, dovedind calitățile Sale, ale Celui care deține sensibilități pline de tandrețe și bunătate, ale Celui care Își asumă drept propria cauză problema celor încercați și suferinzi! Cel căruia i s-a iertat mult va și iubi mult. Isus este un Mijlocitor compătimitor, un Mare-Preot devotat și plin de milă. El, Maiestatea cerului – Împăratul slavei – Se poate uita la oamenii limitați, asaltați de ispitele lui Satana, știind că El a cunoscut personal puterea josniciilor lui Satana. „Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraților Săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ceea ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare-preot milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Și, prin faptul că El Însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți” (Evrei 2:17,18).

Frații mei, vă chem din nou să faceți lucrarea după modelul lucrării lui Hristos! Nu trebuie să vă puneți niciodată roba severității și să condamnați, să denunțați și să dați afară din rânduri pe săraci, pe muritorii ispitiți, ci, ca lucrători împreună cu Dumnezeu, să-i vindecați pe suferinzii spirituali. Așa veți face dacă aveți gândul lui Hristos (Evrei 4:15; vezi și Isaia 40:28). El „nu obosește, nici nu ostenește”. (Manuscrisul 34, 1893)

Dacă am o atitudine de condamnare, cum o pot înfrânge? Dacă este în biserica mea o tendință de a-i condamna pe cei greșiți, ce pot face pentru a schimba lucrurile?

Isus, nume mai presus de orice nume
Isus, nume mai presus de orice nume
Acest devoțional îți va face cunoștință cu Isus, în cazul în care nu L-ai întâlnit deja pe Cel care Și-a dat viața pentru tine. Dacă deja ai simțit atingerea iubitoare a Mântuitorului, avem certitudinea că această lectură zilnică îți va îmbogăți relația cu El. Faptul de a-L face cunoscut a fost marele puls al vieții și lucrării lui Ellen White. Rugăciunea noastră este ca această moștenire să fie transmisă mai departe prin intermediul tău, până când toți Îl vom striga pe nume pe Isus - nume mai presus de orice nume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor