CEL NEVINOVAT

Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului.
Ioan 5:22

Ascultă ediția audio aici.

Între prima și a doua venire a lui Hristos se va vedea o uimitoare deosebire. Nicio limbă omenească nu ar putea descrie a doua venire a Fiului omului pe norii cerului. El vine cu propria Lui slavă, cu slava Tatălui Său și cu cea a sfinților îngeri. Va fi îmbrăcat în haina de lumină pe care o poartă din zilele veșniciei. Îngerii Îl vor însoți. Zece mii de ori zece mii vor fi în escorta Lui și de-a lungul drumului Său. (…) Vocea lui Hristos va pătrunde în morminte și va ajunge la urechea celor morți, „toți cei din morminte vor auzi glasul Lui” (Ioan 5:28).

„Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui” (Matei 25:32). Cel care a murit pentru omenire trebuie să fie și Cel care o judecă în ziua sfârșitului, pentru că „Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. (…) Și I-a dat putere să judece întrucât este Fiu al omului” (Ioan 5:22,27). Ce zi va fi aceea când cei care L-au respins pe Hristos Îl vor privi pe Cel pe care păcatele lor L-au străpuns! Atunci ei vor afla că Hristos le-ar fi oferit tot cerul dacă ei ar fi stat alături de El ca niște copii ascultători, că El a plătit un preț infinit să-i răscumpere, dar ei nu au vrut să accepte eliberarea din robia apăsătoare a păcatului. (…)

În timp ce stau cu privirea înmărmurită la slava Sa, în minte le apar străfulgerări de amintiri cu Fiul omului îmbrăcat în haina omenească. Ei își aduc aminte cum L-au tratat, cum L-au refuzat și cum s-au alăturat marelui apostat. Scenele vieții lui Hristos le apar în față cu toată claritatea. Tot ce a făcut El, tot ce a spus, întreaga umilire pe care a suferit-o El, coborât să-i salveze din decăderea păcatului, se vor ridica înaintea lor condamnându-i. (…)

Ei aud din nou vocea lui Pilat spunând: „Omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte” (Luca 23:15). Văd scenele rușinoase din sala de judecată, când Baraba stătea alături de Hristos și ei au avut privilegiul să-L aleagă pe Cel Nevinovat. Vor auzi iarăși cuvintele lui Pilat: „Pe care voiți să vi-l slobod? Pe Baraba sau pe Isus, care Se numește Hristos?” (Matei 27:17). Ei aud răspunsul: „La moarte cu Omul acesta și sloboade-ne pe Baraba” (Luca 23:18). La întrebarea lui Pilat: „Ce să fac cu Isus?” răspunsul lor a fost: „Răstignește-L! Răstignește-L!” (Review and Herald, 5 septembrie 1899)

Ce mă impresionează cel mai mult din această scenă de judecată?

Isus, nume mai presus de orice nume
Isus, nume mai presus de orice nume
Acest devoțional îți va face cunoștință cu Isus, în cazul în care nu L-ai întâlnit deja pe Cel care Și-a dat viața pentru tine. Dacă deja ai simțit atingerea iubitoare a Mântuitorului, avem certitudinea că această lectură zilnică îți va îmbogăți relația cu El. Faptul de a-L face cunoscut a fost marele puls al vieții și lucrării lui Ellen White. Rugăciunea noastră este ca această moștenire să fie transmisă mai departe prin intermediul tău, până când toți Îl vom striga pe nume pe Isus - nume mai presus de orice nume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor