ÎMPĂRAT AL ÎMPĂRAȚILOR ȘI DOMN AL DOMNILOR

Iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare.
Matei 25:6

Ascultă ediția audio aici.

Intrarea lui Hristos ca Mare-Preot în Locul Preasfânt, pentru curățirea sanctuarului, menționată în Daniel 8:14; venirea Fiului omului înaintea Celui Îmbătrânit de zile, așa cum este prezentată în Daniel 7:13, și venirea Domnului în templul Său, prezisă de Maleahi, sunt descrieri ale aceluiași eveniment. Acesta este reprezentat și prin venirea mirelui la masa de nuntă, descrisă de Hristos în parabola celor zece fecioare, din Matei 25.

În vara și în toamna anului 1844 fusese proclamat mesajul: „Iată, Mirele vine!” La acea dată existau cele două categorii de oameni simbolizați prin fecioarele înțelepte și cele nechibzuite – unii care așteptau revenirea Domnului cu bucurie și care se pregătiseră conștiincios să-L întâmpine și alții care, influențați de teamă și acționând din impuls, se mulțumiseră cu adevărul doar în teorie, adevăr lipsit de harul lui Dumnezeu. În parabolă, când a venit mirele, „cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă”. Venirea mirelui menționată aici are loc înainte de nuntă. Nunta reprezintă primirea de către Hristos a Împărăției Sale. Cetatea sfântă, noul Ierusalim, care este capitala și simbolul Împărăției, este numită „mireasa, nevasta Mielului”. Îngerul i-a spus lui Ioan: „Vino să-ți arăt mireasa, nevasta Mielului!” „Şi m-a dus în Duhul”, afirmă profetul, „și mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul, care se cobora din cer de la Dumnezeu” (Apocalipsa 21:9,10). De aici rezultă clar că mireasa reprezintă Cetatea sfântă, iar fecioarele care ies să-L întâmpine pe Mire simbolizează biserica. În Apocalipsa se spune că aceia care fac parte din poporul lui Dumnezeu sunt invitații de la masa de nuntă (Apocalipsa 19:9). Dacă sunt invitați, ei nu pot fi și mireasa. Hristos, așa cum declarase profetul Daniel, va primi de la Cel Îmbătrânit de zile din ceruri „stăpânirea, slava și împărăția”; El va primi noul Ierusalim, capitala Împărăției Sale, „gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei” (Daniel 7:14; Apocalipsa 21:2). După ce va primi Împărăția, va veni în glorie, ca Împărat al împăraților și Domn al domnilor, pentru răscumpărarea poporului Său, care va „sta la masă cu Avraam, Isaac și Iacov”, în Împărăția Sa (Matei 8:11; Luca 22:30), pentru a participa la masa de nuntă a Mielului. (Tragedia veacurilor, pp. 426, 427)

Cum ar fi să iau masa în particular cu Isus?

Isus, nume mai presus de orice nume
Isus, nume mai presus de orice nume
Acest devoțional îți va face cunoștință cu Isus, în cazul în care nu L-ai întâlnit deja pe Cel care Și-a dat viața pentru tine. Dacă deja ai simțit atingerea iubitoare a Mântuitorului, avem certitudinea că această lectură zilnică îți va îmbogăți relația cu El. Faptul de a-L face cunoscut a fost marele puls al vieții și lucrării lui Ellen White. Rugăciunea noastră este ca această moștenire să fie transmisă mai departe prin intermediul tău, până când toți Îl vom striga pe nume pe Isus - nume mai presus de orice nume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video