PRINȚ AL TUTUROR EDUCATORILOR

El învăța pe oameni în sinagogile lor și era slăvit de toți.
Luca 4:15

Ascultă ediția audio aici.

Niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta” (Ioan 7:46). Pe drept cuvânt s-ar fi putut spune acest lucru despre Hristos chiar și dacă lecțiile Sale s-ar fi limitat doar la sfera fizicului și a intelectului sau la chestiuni de teorie și speculație. Ar fi putut să dezlege mistere pentru a căror înțelegere ar fi fost nevoie de secole de efort și de studiu. Ar fi putut face sugestii în domenii științifice, sugestii care, până la încheierea timpului, ar fi fost o adevărată hrană pentru minte și un stimulent pentru invenții. Dar nu a făcut acest lucru. Nu a zis nimic cu scopul de a satisface curiozitatea sau de a stimula ambiția egoistă. Nu S-a ocupat de teorii abstracte, ci de ceea ce este esențial pentru dezvoltarea caracterului, de ceea ce îl poate ajuta pe om să-L cunoască pe Dumnezeu și îi poate mări puterea de a face bine. A vorbit despre acele adevăruri care au legătură cu modul în care trăim și care unesc omul cu veșnicia.

În loc să-i îndemne pe oameni să studieze teorii omenești despre Dumnezeu, despre Cuvântul Său sau faptele Sale, El i-a învățat să-L vadă manifestându-Se în faptele Sale, în Cuvântul Lui și prin providența Sa. Le-a adus mintea în contact cu mintea Celui Infinit. (…) Niciodată până atunci nu mai vorbise cineva cu o așa mare putere de a stimula gândirea, de a aprinde aspirațiile, de a trezi orice capacitate a trupului, a minții și a sufletului.

Învățăturile și dragostea lui Hristos se adresau întregii lumi. Nu există vreo împrejurare în viață, vreo criză în experiența umană care să nu fi fost anticipată în învățăturile Sale și la care principiile Sale să nu se aplice. El este Prințul tuturor educatorilor, iar cuvintele Sale vor constitui o călăuză pentru toți cei care lucrează alături de El până la sfârșitul timpului.

Pentru El, prezentul și viitorul, ceea ce este aproape și ceea ce este îndepărtat, erau același lucru. Avea în vedere nevoile întregii omeniri. Înaintea minții Sale se desfășurau toate eforturile și realizările umane, toate ispitele și conflictele, toate încurcăturile și pericolele. Orice inimă, orice familie, orice plăcere, bucurie și aspirație Îi erau cunoscute.

El nu numai că a vorbit în favoarea tuturor oamenilor, ci le-a și vorbit tuturor oamenilor. Copilașului, în bucuria dimineții vieții, inimii însetate și neliniștite a tânărului, celor maturi, în puterea anilor lor, celor vârstnici, în slăbiciunea și oboseala lor – mesajul Lui s-a adresat tuturor, fiecărui om, din orice țară și din orice epocă.  (Educație, pp. 81, 82)

Hristos este un excelent Învățător. Ce fel de elev ar spune El că sunt?

Isus, nume mai presus de orice nume
Isus, nume mai presus de orice nume
Acest devoțional îți va face cunoștință cu Isus, în cazul în care nu L-ai întâlnit deja pe Cel care Și-a dat viața pentru tine. Dacă deja ai simțit atingerea iubitoare a Mântuitorului, avem certitudinea că această lectură zilnică îți va îmbogăți relația cu El. Faptul de a-L face cunoscut a fost marele puls al vieții și lucrării lui Ellen White. Rugăciunea noastră este ca această moștenire să fie transmisă mai departe prin intermediul tău, până când toți Îl vom striga pe nume pe Isus - nume mai presus de orice nume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor