APĂRĂTOR AL ADEVĂRULUI

Căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Isus Hristos.
Ioan 1:17

Ascultă ediția audio aici.

Hristos îi dă aici întregului Său popor un exemplu al modului în care El acționează pentru salvarea omului. Fiul lui Dumnezeu Se identifică pe Sine cu oficiul și autoritatea bisericii Sale organizate. Binecuvântările Sale vin prin cei aleși de El, conectând astfel omenirea la canalul prin care se revarsă acestea.

Conștiinciozitatea strictă a lui Pavel în lucrarea sa de persecutare a sfinților nu i-a adus scutirea de vinovăție atunci când Duhul lui Dumnezeu l-a impresionat să recunoască cruzimea acțiunii sale. El trebuia să devină un elev al ucenicilor. Avea să învețe că Isus, pe care, în orbirea sa, Îl considerase un impostor, era într-adevăr Autorul și Temelia întregii religii a poporului ales al lui Dumnezeu din zilele lui Adam și Desăvârșitorul credinței atât de clar arătate în viziunea sa de iluminare.

Pavel L-a văzut pe Hristos ca Apărător al adevărului, Împlinitor al tuturor profețiilor. Se considerase că Hristos făcuse inutilă Legea lui Dumnezeu, dar, când viziunea lui spirituală a fost atinsă de degetul lui Dumnezeu, Pavel a aflat de la ucenici că Hristos era Promotorul și Baza întregului sistem iudaic al jertfelor și că, prin moartea Sa, simbolul și realitatea s-au întâlnit și Hristos a venit în lume cu scopul special de a revendica valabilitatea Legii Tatălui Său. În lumina Legii, Pavel s-a văzut pe sine însuși ca păcătos. Acea lege pe care el credea că o păzise cu zel îl dezvăluia acum drept călcător al ei. În lumina Legii, Pavel s-a văzut păcătos, a murit față de păcat și a devenit ascultător de cerințele Legii lui Dumnezeu. El s-a pocăit de păcate și a avut credință în Isus Hristos ca Mântuitor personal, a fost botezat și L-a predicat pe Isus tot atât de conștiincios, de silitor, cum Îl prigonise mai înainte.

În convertirea lui Pavel ne sunt date o serie de principii importante pe care nu trebuie să le uităm niciodată. Răscumpărătorul lumii nu evaluează experiența și manifestările religioase în afara bisericii Sale organizate și recunoscute, acolo unde are o biserică. (Scrisoarea 54, 1874)

Am avut vreodată vreo descoperire de la Isus Hristos? Și, dacă da, ce schimbare a produs aceasta în modul de a-mi trăi credința?

Isus, nume mai presus de orice nume
Isus, nume mai presus de orice nume
Acest devoțional îți va face cunoștință cu Isus, în cazul în care nu L-ai întâlnit deja pe Cel care Și-a dat viața pentru tine. Dacă deja ai simțit atingerea iubitoare a Mântuitorului, avem certitudinea că această lectură zilnică îți va îmbogăți relația cu El. Faptul de a-L face cunoscut a fost marele puls al vieții și lucrării lui Ellen White. Rugăciunea noastră este ca această moștenire să fie transmisă mai departe prin intermediul tău, până când toți Îl vom striga pe nume pe Isus - nume mai presus de orice nume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor