PRINȚ AL VIEȚII

Isus străbătea toată Galileea, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăției și tămăduind orice boală și orice neputință care erau în norod.
Matei 4:23

Ascultă ediția audio aici.

Cei angajați în lucrarea Domnului au răspunderea de a duce la îndeplinire însărcinarea: „Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Şi învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit“ (Matei 28:19,20).

Domnul Hristos ne-a dat El însuși un exemplu în privința modului în care trebuie să lucrăm. Citiți capitolul 4 din Matei și veți învăța ce metode a folosit Domnul Hristos, Prințul vieții. „A părăsit Nazaretul și a venit de a locuit în Capernaum, lângă mare, în ținutul lui Zabulonși Neftali, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: «Ţara lui Zabulonși țara lui Neftali, înspre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Norodul acesta, care zăcea în întuneric, a văzut o mare lumină, și peste cei ce zăceau în ținutul și în umbra morții a răsărit lumina»“ (Matei 4:13-16).

„Pe când trecea pe lângă Marea Galileei, Isus a văzut doi frați: pe Simon, zis Petru, și pe fratele său, Andrei, care aruncau o mreajă în mare, căci erau pescari. El le-a zis: «Veniți după Mine și vă voi face pescari de oameni.» Îndată, ei au lăsat mrejele și au mers după El. De acolo a mers mai departe și a văzut pe alți doi frați: pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care erau într-o corabie cu tatăl lor, Zebedei, și își cârpeau mrejele. El i-a chemat. Şi îndată ei au lăsat corabia și pe tatăl lor și au mers după El»“ (Matei 4:18-22).

Acești umili pescari au fost primii ucenici ai lui Isus. El nu le-a spus că urmau să primească o anumită sumă de bani pentru ceea ce urmau să facă. Aveau să ia parte împreună cu El la renunțare de sine și sacrificii. (…)

În orice sens posibil al termenului, Domnul Hristos a fost un misionar medical. El a venit în această lume ca să predice Evanghelia și să vindece bolnavi. El a venit ca vindecător atât al trupului, cât și al sufletului oamenilor. Mesajul Lui a fost acela că ascultarea de legile Împărăției lui Dumnezeu avea să le aducă ființelor umane sănătate și prosperitate. (Sfaturi pentru sănătate, pp. 316, 317)

Am studiat vreodată metodele folosite de Isus pentru a Se îngriji de nevoile fizice și spirituale ale celor pierduți? Ce pot învăța din felul în care a lucrat Isus?

Isus, nume mai presus de orice nume
Isus, nume mai presus de orice nume
Acest devoțional îți va face cunoștință cu Isus, în cazul în care nu L-ai întâlnit deja pe Cel care Și-a dat viața pentru tine. Dacă deja ai simțit atingerea iubitoare a Mântuitorului, avem certitudinea că această lectură zilnică îți va îmbogăți relația cu El. Faptul de a-L face cunoscut a fost marele puls al vieții și lucrării lui Ellen White. Rugăciunea noastră este ca această moștenire să fie transmisă mai departe prin intermediul tău, până când toți Îl vom striga pe nume pe Isus - nume mai presus de orice nume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor