SALVATOR AL PĂCĂTOȘILOR

Domnul a zis Satanei: „Domnul să te mustre, Satano! Domnul să te mustre, El care a ales Ierusalimul! Nu este el, Iosua, un tăciune scos din foc?”
Zaharia 3:2

Ascultă ediția audio aici.

În viziune, profetul îl vede pe „marele-preot, Iosua”, „îmbrăcat cu haine murdare” (Zaharia 3:1,3), stând înaintea Îngerului Domnului, solicitând mila lui Dumnezeu în favoarea poporului său apăsat. În timp ce el pledează pentru împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu, Satana se ridică cu îndrăzneală să i se împotrivească. El indică păcatele lui Israel drept motiv suficient pentru a nu fi readus în favoarea lui Dumnezeu. Îi pretinde pe toți ca pradă a lui și cere să-i fie dați pe mână.

Marele-preot nu se poate apăra pe sine și nici pe poporul său de acuzațiile lui Satana. El nu pretinde că poporul Israel este nevinovat. În haine murdare, simbolizând păcatele celor din popor, pe care le poartă ca reprezentant al lor, stă înaintea Îngerului, mărturisind vinovăția lor, dar arătând pocăința și umilința lor și încrezându-se în mila unui Răscumpărător iertător de păcate. În credință, el cere împlinirea promisiunilor făcute de Dumnezeu.

Atunci, Îngerul, care este Hristos Însuși, Salvatorul păcătoșilor, îl reduce la tăcere pe acuzatorul poporului Său, zicând: „Domnul să te mustre, Satano! Domnul să te mustre, El care a ales Ierusalimul! Nu este el, Iosua, un tăciune scos din foc?” (Zaharia 3:2). Timp îndelungat, cei din poporul Israel trecuseră prin cuptorul necazurilor. Din cauza păcatelor lor, fuseseră aproape mistuiți de focul aprins de Satana și de instrumentele lui pentru distrugerea lor, dar Dumnezeu Își întindea acum mâna ca să-i scoată.

Mijlocirea lui Iosua este acceptată și se dă porunca: „Dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el! Apoi a zis lui Iosua: «Iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare!»” „I-au pus o mitră pe cap și l-au îmbrăcat în haine” (v. 4, 5). Propriile lui păcate și acelea ale poporului său au fost iertate. Israel a fost îmbrăcat „cu haine de sărbătoare” – neprihănirea lui Hristos atribuită lor. Mitra așezată pe capul lui Iosua era asemenea celei purtate de preoți și avea inscripția: „Sfințenie Domnului” (Exodul 28:36), însemnând că, în ciuda păcatelor lui anterioare, era acum calificat să slujească înaintea Domnului în sanctuarul Său. (Profeți și regi, pp. 583, 584)

Sunt eu împăcat cu timpul și locul ales de Isus pentru eliberarea mea?

Isus, nume mai presus de orice nume
Isus, nume mai presus de orice nume
Acest devoțional îți va face cunoștință cu Isus, în cazul în care nu L-ai întâlnit deja pe Cel care Și-a dat viața pentru tine. Dacă deja ai simțit atingerea iubitoare a Mântuitorului, avem certitudinea că această lectură zilnică îți va îmbogăți relația cu El. Faptul de a-L face cunoscut a fost marele puls al vieții și lucrării lui Ellen White. Rugăciunea noastră este ca această moștenire să fie transmisă mai departe prin intermediul tău, până când toți Îl vom striga pe nume pe Isus - nume mai presus de orice nume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor