CEL CARE VINE

A trimis să omoare pe toți pruncii de parte bărbătească, de la doi ani în jos, care erau în Betleem și în toate împrejurimile lui.
Matei 2:16

Ascultă ediția audio aici.

La nașterea lui Hristos, Satana a văzut câmpiile Betleemului luminate de strălucirea slavei unei mulțimi de îngeri cerești. A auzit cântecul lor: „Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui!” Prințul întunericului i-a văzut pe păstorii uimiți privind plini de teamă câmpiile luminate. Ei tremurau înaintea acelei desfășurări uluitoare de slavă care părea că le copleșise cu totul simțurile. Însuși conducătorul răzvrătirii tremura auzind vestea proclamată de înger înaintea păstorilor: „Nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul: astăzi, în cetatea lui David, vi S-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul.” El își adusese la îndeplinire planurile de a-i duce pe oameni la ruină și devenise îndrăzneț și puternic. Controlase mintea și corpul oamenilor de la Adam până la prima venire a lui Hristos. Însă acum Satana era agitat și alarmat, temându-se pentru împărăția și viața sa.

Satana știa că acest cântec al solilor cerești proclamând venirea Mântuitorului într-o lume căzută și bucuria exprimată cu privire la acest mare eveniment nu însemnau nimic bun pentru el. I-au cuprins mintea presimțiri sumbre cu privire la influența pe care urma să o aibă asupra împărăției sale această venire în lume. El se întreba dacă nu cumva Cel care vine era Acela care avea să-i conteste puterea și să-i răstoarne împărăția. El L-a privit pe Hristos, încă de la naștere, ca pe un rival. El a stârnit în inima lui Irod invidia și dorința de a-L distruge pe Hristos, insinuând că puterea și regatul lui aveau să-I fie date acestui Rege de curând născut. Satana i-a insuflat lui Irod exact sentimentele și temerile care îi tulburaseră lui mintea. El inspirase mintea coruptă a lui Irod să măcelărească toți copilașii din Betleem care aveau mai puțin de doi ani, plan prin care spera să-L suprime pe Copilul-Rege.

Dar Satana a văzut că planurilor sale li se împotrivea o putere mai mare. Îngerii lui Dumnezeu au ocrotit viața Pruncului răscumpărător. Iosif a fost avertizat într-un vis să fugă în Egipt, pentru că acolo, într-o țară păgână, putea să găsească adăpost pentru Răscumpărătorul lumii. (Confruntarea cu ispita, pp. 27, 28)

Îi dau eu ocazia lui Satana să-mi umple mintea cu simțămintele lui? Cum să-mi protejez mintea de influențe negative?

Isus, nume mai presus de orice nume
Isus, nume mai presus de orice nume
Acest devoțional îți va face cunoștință cu Isus, în cazul în care nu L-ai întâlnit deja pe Cel care Și-a dat viața pentru tine. Dacă deja ai simțit atingerea iubitoare a Mântuitorului, avem certitudinea că această lectură zilnică îți va îmbogăți relația cu El. Faptul de a-L face cunoscut a fost marele puls al vieții și lucrării lui Ellen White. Rugăciunea noastră este ca această moștenire să fie transmisă mai departe prin intermediul tău, până când toți Îl vom striga pe nume pe Isus - nume mai presus de orice nume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor