FORTĂREAȚĂ

Din pricina legământului tău pecetluit cu sânge, voi scoate pe prinșii tăi de război din groapa în care nu este apă. Întoarceți-vă în cetățuie, prinși de război plini de nădejde! O spun și astăzi că îți voi întoarce îndoit!
Zaharia 9:11,12

Ascultă ediția audio aici.

Fiecare biserică trebuie să lucreze pentru cei care pier în interiorul ei și pentru cei din afara ei. Membrii trebuie să strălucească precum niște pietre vii în templul lui Dumnezeu, reflectând lumina cerească. Lucrarea nu trebuie să se facă la întâmplare, ocazional, neorganizat. A salva sufletele gata să piară înseamnă mai mult decât să te rogi pentru un bețiv și apoi, pentru că el plânge și își mărturisește stricăciunea sufletului, să îl declari mântuit. Lupta trebuie dusă în mod repetat.

Membrii fiecărei biserici să simtă că au datoria specială să lucreze pentru cei din vecinătatea lor. Oricine pretinde că stă sub steagul lui Hristos să simtă că a intrat într-o relație de legământ cu Dumnezeu, spre a face lucrarea Mântuitorului. Cei care și-au asumat această misiune să nu obosească făcând binele! Când cei răscumpărați vor sta înaintea lui Dumnezeu, suflete prețioase vor răspunde când se vor striga numele lor, datorită eforturilor conștiincioase și răbdătoare depuse pentru ele, datorită rugăminților și apelurilor insistente de a fugi la Fortăreață. Astfel, cei care au fost în această lume colaboratori cu Dumnezeu își vor primi răsplata.

Pastorii bisericilor populare nu vor permite ca adevărul să le fie prezentat oamenilor de la amvonul lor. Vrăjmașul îi face să se opună adevărului cu înverșunare și răutate. Se pun la cale minciuni. Se repetă experiența Domnului Hristos cu conducătorii evrei. Satana se luptă să eclipseze orice rază de lumină care radiază de la Dumnezeu către poporul Său. El acționează prin pastori așa cum a acționat prin preoții și conducătorii din zilele Domnului Hristos. Oare aceia care cunosc adevărul se vor ralia partidei lui Satana, pentru a-i împiedica, a-i deranja și a-i doborî pe cei care încearcă să lucreze în felul decis de Dumnezeu pentru progresul lucrării Sale, pentru a înfige stindardul adevărului în zone întunecate? (Counsels on Health, pp. 356, 357)

Cum să fac să nu obosesc făcând binele când lucrez cu oamenii care se luptă serios să rămână în Fortăreața lui Dumnezeu?

Isus, nume mai presus de orice nume
Isus, nume mai presus de orice nume
Acest devoțional îți va face cunoștință cu Isus, în cazul în care nu L-ai întâlnit deja pe Cel care Și-a dat viața pentru tine. Dacă deja ai simțit atingerea iubitoare a Mântuitorului, avem certitudinea că această lectură zilnică îți va îmbogăți relația cu El. Faptul de a-L face cunoscut a fost marele puls al vieții și lucrării lui Ellen White. Rugăciunea noastră este ca această moștenire să fie transmisă mai departe prin intermediul tău, până când toți Îl vom striga pe nume pe Isus - nume mai presus de orice nume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor