CEL CARE A DEZVĂLUIT ADEVĂRUL

Dacă zicem că avem părtășie cu El, și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul.
1 Ioan 1:6

Ascultă ediția audio aici.

Dacă argintul și aurul ar fi fost suficiente pentru salvarea oamenilor, cât de ușor ar fi putut fi realizată de Acela care spune: „Al Meu este argintul și al Meu este aurul” (Hagai 2:8). Dar numai prin sângele prețios al Fiului lui Dumnezeu poate păcătosul să fie răscumpărat. Planul de mântuire are la bază sacrificiul. Apostolul Pavel a scris: „Cunoașteți harul Domnului nostru Isus Hristos. El, măcar că era bogat, S-a făcut sărac pentru voi, pentru ca, prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogățiți” (2 Corinteni 8:9). Hristos S-a dat pe Sine pentru a ne putea răscumpăra din orice nelegiuire. Și, ca binecuvântată încoronare a mântuirii, „darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru” (Romani 6:23).

„Deci, ca unii care prin ascultare de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul, ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută”, continuă Petru, „iubiți-vă cu căldură unii pe alții, din toată inima.” Cuvântul lui Dumnezeu – adevărul – este canalul prin care Domnul Își manifestă Duhul și puterea. Ascultarea de cuvânt rodește la calitatea cerută – „dragoste de frați neprefăcută”. Această iubire este născută în cer și generează simțăminte înalte și acțiuni lipsite de egoism.

Când adevărul devine un principiu persistent în viață, sufletul este născut „din nou nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne în veac”. Această naștere din nou este rezultatul primirii lui Hristos drept Cuvânt al lui Dumnezeu. Când, prin Duhul Sfânt, adevărurile divine se întipăresc în inimă, atunci iau naștere noi concepții și energiile adormite sunt trezite să coopereze cu Dumnezeu.

Așa a fost cu Petru și cu ceilalți ucenici. Hristos a fost Cel care i-a dezvăluit lumii adevărul. Prin El, sămânța care nu se poate deteriora – Cuvântul lui Dumnezeu – a fost semănată în inima oamenilor. Dar multe dintre cele mai prețioase lecții ale Marelui Învățător le-au fost date celor care pe moment nu le-au înțeles. Când, după înălțare, Duhul Sfânt le-a reamintit ucenicilor învățăturile Sale, simțurile lor adormite s-au trezit. (Faptele apostolilor, pp. 519, 520)

Care este cea mai recentă schimbare de atitudine sau de comportament produsă la mine de adevărul dezvăluit de Duhul Sfânt?

Isus, nume mai presus de orice nume
Isus, nume mai presus de orice nume
Acest devoțional îți va face cunoștință cu Isus, în cazul în care nu L-ai întâlnit deja pe Cel care Și-a dat viața pentru tine. Dacă deja ai simțit atingerea iubitoare a Mântuitorului, avem certitudinea că această lectură zilnică îți va îmbogăți relația cu El. Faptul de a-L face cunoscut a fost marele puls al vieții și lucrării lui Ellen White. Rugăciunea noastră este ca această moștenire să fie transmisă mai departe prin intermediul tău, până când toți Îl vom striga pe nume pe Isus - nume mai presus de orice nume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor