NEPRIHĂNIREA NOASTRĂ

Și voi, prin El, sunteți în Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare.
1 Corinteni 1:30

Ascultă ediția audio aici.

Ideea că neprihănirea lui Hristos ne este atribuită ca un dar primit fără plată de la Dumnezeu, și nu datorită vreunui merit al nostru, este o idee prețioasă. Dușmanul lui Dumnezeu și al omului nu vrea ca acest adevăr să fie prezentat cu claritate, deoarece știe că, dacă oamenii l-ar accepta pe deplin, puterea lui ar fi distrusă. Dacă poate influența mintea acelora care se declară copiii lui Dumnezeu într-o asemenea măsură încât să fie cuprinsă de îndoială, necredință și întuneric, Satana îi poate birui pe aceștia prin ispită.

Ar trebui încurajată acea credință simplă care acceptă cuvintele lui Dumnezeu așa cum sunt ele. Oamenii lui Dumnezeu trebuie să aibă acea credință care se bazează pe puterea divină, „căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu” (Efeseni 2:8). Cei care cred că Dumnezeu le-a iertat păcatele datorită lui Hristos nu ar trebui, atunci când sunt ispitiți, să ezite să ducă în continuare lupta cea bună a credinței. Credința lor ar trebui să devină tot mai puternică, până când vor transmite, atât prin viața lor de creștini, cât și prin cuvinte: „Sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăță de orice păcat” (1 Ioan 1:7).

Dacă am avea duhul și puterea soliei îngerului al treilea, ar trebui să prezentăm Legea și Evanghelia împreună, deoarece merg mână în mână. În timp ce o putere de jos îi instigă pe copiii neascultării să facă inutilă Legea lui Dumnezeu și să calce în picioare adevărul că Hristos este neprihănirea noastră, o putere de sus impresionează inima celor loiali să promoveze Legea și să Îl înalțe pe Domnul Isus ca Salvator deplin. Dacă în experiența poporului lui Dumnezeu nu se va manifesta puterea divină, teorii și idei false vor lua în stăpânire mintea multora, Hristos și neprihănirea Lui nu vor mai face parte din experiența multora, iar credința lor va fi lipsită de putere sau viață.

Pastorii trebuie să-L prezinte pe Domnul Hristos în toată plinătatea Sa, atât în bisericile noastre, cât și în teritoriile noi, pentru ca ascultătorii să poată cultiva o credință luminată. Oamenii trebuie să fie învățați că Hristos este pentru ei mântuire și neprihănire. (Slujitorii Evangheliei, pp. 161, 162)

Cum înfrânge neprihănirea lui Hristos puterea lui Satana în viața mea?

Isus, nume mai presus de orice nume
Isus, nume mai presus de orice nume
Acest devoțional îți va face cunoștință cu Isus, în cazul în care nu L-ai întâlnit deja pe Cel care Și-a dat viața pentru tine. Dacă deja ai simțit atingerea iubitoare a Mântuitorului, avem certitudinea că această lectură zilnică îți va îmbogăți relația cu El. Faptul de a-L face cunoscut a fost marele puls al vieții și lucrării lui Ellen White. Rugăciunea noastră este ca această moștenire să fie transmisă mai departe prin intermediul tău, până când toți Îl vom striga pe nume pe Isus - nume mai presus de orice nume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor