AUTOR AL ADEVĂRULUI

Sfințește-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.
Ioan 17:17

Ascultă ediția audio aici.

Prin natură, prin tipuri și simboluri, prin patriarhi și profeți, Dumnezeu îi vorbise lumii. Lecțiile trebuie transmise oamenilor în limbajul oamenilor. Mesagerul legământului trebuia să vorbească. Vocea Lui trebuia să fie auzită în Propriul Templu. Hristos trebuia să vină să exprime cuvinte care să fie înțelese cât se poate de clar și de categoric. El, Autorul adevărului, trebuia să separe adevărul de pleava învățăturilor umane, care îl făceau fără niciun efect. Principiile guvernării lui Dumnezeu și planul de mântuire trebuiau categoric explicate. Lecțiile Vechiului Testament trebuiau în întregime prezentate în fața oamenilor.

Printre evrei se aflau totuși suflete neclintite, descendenți ai acelei genealogii sfinte de oameni prin care a fost menținută cunoașterea de Dumnezeu. Aceștia așteptau încă împlinirea speranței născute din promisiunea făcută strămoșilor lor. Ei își întăreau credința cercetând asigurarea dată prin Moise: „Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine; pe El să-L ascultați în tot ce vă va spune” (Faptele 3:22). De asemenea, citeau cum Dumnezeu Îl va unge pe Acela care avea să le aducă vești bune celor nenorociți, să-i vindece pe cei cu inima zdrobită, să vestească robilor slobozenia și să vestească un an de îndurare al Domnului (Isaia 61:1,2). Ei citeau cum El „va așeza dreptatea pe pământ”, cum „ostroavele vor nădăjdui în Legea Lui”, cum „neamuri vor umbla în lumina [lor] și împărați, în strălucirea razelor [lor]” (Isaia 42:4; 60:3).

Cuvintele rostite de Iacov înainte de a muri i-au umplut de speranță: „Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de cârmuire, dintre picioarele lui până va veni Şilo” (Geneza 49:10). Puterea slăbită a lui Israel dovedea că venirea lui Mesia era aproape. Profeția lui Daniel descria gloria domniei Sale peste o împărăție care trebuia să urmeze după toate împărățiile pământești, despre care profetul a precizat: „Ea însăși va dăinui veșnic” (Daniel 2:44). Deși puțini înțelegeau natura misiunii lui Hristos, exista o speranță larg răspândită că va veni un prinț puternic care avea să-și întemeieze regatul în Israel și să fie eliberatorul națiunilor.

Vremea se împlinise. Omenirea, decăzând tot mai mult în decursul secolelor de neascultare, făcea necesară venirea Mântuitorului. (Hristos, Lumina lumii/Viața lui Iisus, p. 34)

Pot eu să fac deosebirea dintre adevăr și eroare?

Isus, nume mai presus de orice nume
Isus, nume mai presus de orice nume
Acest devoțional îți va face cunoștință cu Isus, în cazul în care nu L-ai întâlnit deja pe Cel care Și-a dat viața pentru tine. Dacă deja ai simțit atingerea iubitoare a Mântuitorului, avem certitudinea că această lectură zilnică îți va îmbogăți relația cu El. Faptul de a-L face cunoscut a fost marele puls al vieții și lucrării lui Ellen White. Rugăciunea noastră este ca această moștenire să fie transmisă mai departe prin intermediul tău, până când toți Îl vom striga pe nume pe Isus - nume mai presus de orice nume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor