STÂNCĂ A VEACURILOR

Apropiați-vă de El, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească.
1 Petru 2:4,5

Ascultă ediția audio aici.

Apostolii au clădit pe o temelie sigură, chiar pe Stânca veacurilor. La această temelie, ei au adus pietrele scoase din cariera lumii. Cei ce au zidit nu au lucrat fără să întâmpine greutăți. Lucrarea lor a fost deosebit de grea din cauza împotrivirii vrăjmașilor lui Hristos. Ei aveau de luptat împotriva bigotismului, a prejudecății și a urii celor care zideau pe o temelie falsă. Mulți dintre cei care au lucrat ca ziditori ai bisericii pot fi asemănați cu ziditorii din vremea lui Neemia, despre care este scris: „Cei ce zideau zidul și cei ce duceau sau încărcau poverile cu o mână lucrau, iar cu alta țineau arma” (Neemia 4:17).

Împărați, regi și guvernatori, preoți și conducători au încercat să distrugă templul lui Dumnezeu. Dar, înfruntând întemnițarea, tortura și moartea, bărbați credincioși au dus mai departe lucrarea, iar construcția s-a înălțat frumoasă și simetrică. Uneori, lucrătorii erau aproape orbiți de negura superstiției care îi înconjura. Alteori erau aproape copleșiți de violența oponenților. Dar, cu o credință neșovăielnică și cu un curaj de nezdruncinat, ei au înaintat cu lucrarea.

Unul după altul, ziditorii din prima linie au căzut de mâna dușmanului. Ștefan a fost împroșcat cu pietre; Iacov, ucis cu sabia; Pavel, decapitat; Petru, răstignit; Ioan, exilat. Cu toate acestea, biserica a crescut. Noi lucrători le-au luat locul celor căzuți și piatră după piatră a fost adăugată la clădire. În felul acesta, încet, încet, s-a ridicat templul bisericii lui Dumnezeu.

După întemeierea bisericii creștine au urmat secole de crudă persecuție, dar niciodată nu au lipsit oamenii care să considere lucrarea de zidire a templului lui Dumnezeu mai valoroasă decât viața. Despre aceștia este scris: „Alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare, au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu ferăstrăul, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți – ei, de care lumea nu era vrednică –, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului” (Evrei 11:36-38). (Faptele apostolilor, pp. 596–598)

Ce sunt dispus să sacrific pentru a continua edificarea bisericii lui Dumnezeu?

Isus, nume mai presus de orice nume
Isus, nume mai presus de orice nume
Acest devoțional îți va face cunoștință cu Isus, în cazul în care nu L-ai întâlnit deja pe Cel care Și-a dat viața pentru tine. Dacă deja ai simțit atingerea iubitoare a Mântuitorului, avem certitudinea că această lectură zilnică îți va îmbogăți relația cu El. Faptul de a-L face cunoscut a fost marele puls al vieții și lucrării lui Ellen White. Rugăciunea noastră este ca această moștenire să fie transmisă mai departe prin intermediul tău, până când toți Îl vom striga pe nume pe Isus - nume mai presus de orice nume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor