OMEGA DIN APOCALIPSA

Când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca mort. El Și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis: „Nu te teme! Eu sunt Cel dintâi și Cel de pe urmă.”
Apocalipsa 1:17

Ascultă ediția audio aici.

Același Isus care ne-a dat Sabatul și care ne-a arătat cum să îl păzim în sfințenie este Alfa din Geneza și ne poartă pas cu pas de-a lungul timpului, prin întrupare, prin oferirea Sa ca jertfă vie pentru răscumpărarea unei lumi căzute. El a fost judecat, dar nu a fost condamnat, pentru că nu era nimic de condamnat. După judecarea Sa, Pilat a spus: „Nu găsesc nicio vină în El.” Totuși El S-a dat pe Sine Însuși să fie omorât, întrucât propriul Său popor L-a invidiat și L-a urât. Hristos a murit ca răufăcător pe crucea de pe Calvar. El a fost așezat în mormânt. A treia zi S-a ridicat dintre cei morți și a declarat peste mormântul împrumutat al lui Iosif: „Eu sunt Învierea și Viața.” El S-a înălțat la Tatăl Său și astăzi este Avocatul nostru la tribunalul cerului.

Îl observăm pe Hristos ca un fir roșu prin tot Vechiul Testament și Noul Testament. „«Iată, Eu vin curând și răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, Cel dintâi și Cel de pe urmă, Începutul și Sfârșitul. Ferice de cei ce își spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate! Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idoli și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună! Eu, Isus, am trimis pe îngerul Meu să vă adeverească aceste lucruri pentru Biserici. Eu sunt Rădăcina și Sămânța lui David, Luceafărul strălucitor de dimineață.» Și Duhul și Mireasa zic: «Vino!» Și cine aude să zică: «Vino!» Și celui ce îi este sete să vină; cine vrea să ia apa vieții fără plată!” (Apocalipsa 22:12-17).

Aici avem Alfa din Geneza și Omega din Apocalipsa. Binecuvântarea este promisă tuturor celor care țin poruncile lui Dumnezeu și cooperează cu El în proclamarea mesajului celui de-al treilea înger. „Eu, Isus, am trimis pe îngerul Meu să vă adeverească aceste lucruri pentru Biserici. Eu sunt Rădăcina și Sămânța lui David, Luceafărul strălucitor de dimineață” (Apocalipsa 22:16). Ce a rostit Hristos în Vechiul Testament este valabil pentru toată lumea. (Review and Herald, 8 iunie 1897)

Ce înseamnă mai exact că Isus este primul și ultimul relevant pentru viața mea de astăzi?

Isus, nume mai presus de orice nume
Isus, nume mai presus de orice nume
Acest devoțional îți va face cunoștință cu Isus, în cazul în care nu L-ai întâlnit deja pe Cel care Și-a dat viața pentru tine. Dacă deja ai simțit atingerea iubitoare a Mântuitorului, avem certitudinea că această lectură zilnică îți va îmbogăți relația cu El. Faptul de a-L face cunoscut a fost marele puls al vieții și lucrării lui Ellen White. Rugăciunea noastră este ca această moștenire să fie transmisă mai departe prin intermediul tău, până când toți Îl vom striga pe nume pe Isus - nume mai presus de orice nume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor