LUMINĂ

Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică?
Psalmii 27:1

Ascultă ediția audio aici.

Cei care Îl onorează pe Dumnezeu și țin poruncile Sale sunt în raza acuzațiilor lui Satana. Vrăjmașul acționează cu toată energia lui pentru a-i duce pe oameni în păcat, apoi pretinde că, în baza păcatelor lor din trecut, ar trebui să i se dea voie să-și exercite cruzimea infernală asupra acestora, deoarece sunt supușii lui. Despre această acțiune, Zaharia a scris: „El (îngerul) mi-a arătat pe marele-preot Iosua” – un reprezentant al poporului care ține poruncile lui Dumnezeu – „stând în picioare înaintea Îngerului Domnului și pe Satana stând la dreapta lui, ca să-l pârască” (Zaharia 3:1).

Hristos este Marele nostru Preot. Satana stă înaintea Lui zi și noapte ca acuzator al fraților. Cu puterea lui meșteșugită, el prezintă fiecare trăsătură de caracter contestabilă drept motiv suficient pentru retragerea puterii protectoare a lui Hristos, ceea ce i-ar permite lui Satana să-i descurajeze și să-i distrugă pe cei pe care i-a făcut să păcătuiască. Dar Hristos a făcut ispășire pentru fiecare păcătos. Putem noi, prin credință, să Îl auzim pe Avocatul nostru spunând: „Domnul să te mustre, Satano! Domnul să te mustre, El, care a ales Ierusalimul! Nu este el, Iosua, un tăciune scos din foc” (v. 2)?

„Dar Iosua era îmbrăcat cu haine murdare” (v. 3). Așa apar păcătoșii înaintea vrăjmașului, care, prin puterea lui perfecționată și înșelătoare, i-a îndepărtat de loialitatea față de Dumnezeu. Cu hainele păcatului și ale rușinii îi îmbracă dușmanul pe cei care au fost învinși de ispitele sale și apoi pretinde că este nedrept ca Hristos să fie Lumina și Apărătorul lor.

Dar bieții muritori pocăiți aud cuvintele lui Isus și cred ce aud: „Iar Îngerul, luând cuvântul (ca răspuns la atacul acuzator al lui Satana), a zis (îngerilor) celor ce erau înaintea Lui (pentru a-I împlini porunca): «Dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el!» Apoi a zis lui Iosua: «Iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare!»” (v. 4). (Manuscrisul 125, 1901)

Cum aș putea să nu cred acuzațiile lui Satana în dreptul meu, în special pe cele de la oameni care i-au permis lui Satana să se folosească de ei?

Isus, nume mai presus de orice nume
Isus, nume mai presus de orice nume
Acest devoțional îți va face cunoștință cu Isus, în cazul în care nu L-ai întâlnit deja pe Cel care Și-a dat viața pentru tine. Dacă deja ai simțit atingerea iubitoare a Mântuitorului, avem certitudinea că această lectură zilnică îți va îmbogăți relația cu El. Faptul de a-L face cunoscut a fost marele puls al vieții și lucrării lui Ellen White. Rugăciunea noastră este ca această moștenire să fie transmisă mai departe prin intermediul tău, până când toți Îl vom striga pe nume pe Isus - nume mai presus de orice nume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor