ADEVĂRATA STÂNCĂ

Și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei, și stânca era Hristos.
1 Corinteni 10:4

Ascultă ediția audio aici.

Din stânca lovită de Moise pentru prima dată la Horeb a curs un șuvoi de apă dătătoare de viață, care i-a înviorat pe israeliți în pustiu. În timpul peregrinărilor lor, ori de câte ori era nevoie, li se dădea apă printr-o minune a îndurării lui Dumnezeu. Dar apa nu a continuat să curgă la Horeb. Ori de câte ori în călătoriile lor aveau nevoie de apă, acolo, din despicăturile stâncii, apa țâșnea lângă tabăra lor.

Hristos era Acela care, prin puterea cuvântului Său, făcea ca șuvoiul răcoritor de apă să curgă spre Israel: „Și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei, și stânca era Hristos” (1 Corinteni 10:4). El era izvorul tuturor binecuvântărilor, atât al celor trecătoare, cât și al celor spirituale. Hristos, adevărata Stâncă, a fost cu ei în toate peregrinările lor. „Și nu vor suferi de sete în pustiurile în care-i va duce, ci va face să curgă pentru ei apă din stâncă, va despica stânca și va curge apa” (Isaia 48:21). „A deschis stânca și au curs ape, care s-au vărsat ca un râu în locurile uscate” (Psalmii 105:41).

Stânca lovită Îl ilustra pe Domnul Hristos și prin acest simbol sunt transmise cele mai prețioase adevăruri spirituale. După cum din stânca lovită se revărsa apa dătătoare de viață, tot astfel, de la Hristos, „lovit de Dumnezeu”, „străpuns pentru păcatele noastre”, „zdrobit pentru fărădelegile noastre” (Isaia 53:4,5), curge șuvoiul mântuirii pentru omenirea pierdută. După cum stânca a fost lovită o singură dată, „tot așa Hristos S-a adus jertfă o singură dată ca să poarte păcatele multora” (Evrei 9:28). Mântuitorul nostru nu trebuia să Se jertfească a doua oară, iar aceia care caută binecuvântările harului Său nu trebuie decât să le ceară în Numele lui Isus, revărsându-și astfel dorința inimii în rugăciune plină de căință. O astfel de rugăciune va aduce înaintea Domnului oștirilor rănile lui Isus și atunci va curge din nou sângele dătător de viață, simbolizat prin revărsarea apei dătătoare de viață pentru Israel. (Patriarhi și profeți, p. 411)

Puterea dătătoare de viață a lui Hristos este încă disponibilă pentru oricine și pentru toți cei care vor bea din El. Ce voi pierde astăzi dacă nu reușesc să beau din adevărata Stâncă, Isus Hristos?

Isus, nume mai presus de orice nume
Isus, nume mai presus de orice nume
Acest devoțional îți va face cunoștință cu Isus, în cazul în care nu L-ai întâlnit deja pe Cel care Și-a dat viața pentru tine. Dacă deja ai simțit atingerea iubitoare a Mântuitorului, avem certitudinea că această lectură zilnică îți va îmbogăți relația cu El. Faptul de a-L face cunoscut a fost marele puls al vieții și lucrării lui Ellen White. Rugăciunea noastră este ca această moștenire să fie transmisă mai departe prin intermediul tău, până când toți Îl vom striga pe nume pe Isus - nume mai presus de orice nume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor