ELIBERATOR MĂREȚ ȘI PUTERNIC

Tu ești ocrotirea mea, Tu mă scoți din necaz, Tu mă înconjori cu cântări de izbăvire.
Psalmii 32:7

Ascultă ediția audio aici.

Mi s-a arătat că noi trebuie să fim vigilenți în toate privințele și să ne împotrivim cu perseverență amăgirilor și înșelăciunilor lui Satana. El se transformă într-un înger de lumină și înșală mii de oameni, făcându-i captivii lui. Modul în care el profită de cunoașterea minții umane este teribil. Asemenea unui șarpe, se strecoară aici pe neobservate, pentru a strica lucrarea lui Dumnezeu. El va face ca minunile și acțiunile Domnului Hristos să pară rezultatul priceperii și puterii omenești. Dacă el ar ataca în mod deschis și îndrăzneț creștinismul, creștini ar fi aduși, în chin și agonie, la picioarele Mântuitorului, iar Eliberatorul lor mărețși puternic l-ar pune pe fugă pe îndrăznețul adversar. De aceea, el se transformă într-un înger de lumină și acționează asupra minții, ca s-o abată de la singura cale sigură și dreaptă. (…)

Mi-a fost îndreptată atenția către puterea lui Dumnezeu manifestată prin Moise atunci când Domnul l-a trimis înaintea faraonului. Satana a înțeles ce avea de făcut și a intervenit. El știa foarte bine că Moise era ales de Dumnezeu să rupă jugul robiei pus asupra copiilor lui Israel și că, prin lucrarea lui, el prefigura prima venire a lui Hristos, ca să înfrângă puterea lui Satana asupra familiei omenești și să-i elibereze pe cei care erau robi sub puterea lui. Satana știa că, atunci când avea să Se arate, Hristos avea să facă minuni și fapte mărețe, ca lumea să știe că Tatăl Îl trimisese. Satana tremura de frica acestei puteri. El s-a consultat cu îngerii lui ca să vadă cum ar putea realiza o lucrare care să servească două scopuri: 1. Acela de a distruge influența lucrării săvârșite de Dumnezeu prin slujitorul Său Moise, contrafăcând, prin intermediul agenților lui, adevărata lucrare a lui Dumnezeu; 2. Acela de a exercita o influență prin intervențiile magicienilor și vrăjitorilor lui, influență care avea să străbată veacurile și să distrugă în mintea multora adevărata credință în minunile și în acțiunile mărețe pe care avea să le facă Hristos atunci când avea să vină în această lume. El știa că împărăția lui urma să sufere, pentru că puterea pe care o avea asupra omenirii va fi supusă lui Hristos. (…) Moise a făcut acele semne și minuni pentru a-l convinge pe faraon că marele EU SUNT îl trimisese să-i poruncească să-l lase pe Israel să plece, ca să-I poată sluji. (Mărturii pentru biserică, vol. 1, pp. 290–292)

Cum mă ajută Duhul Sfânt să mă pregătesc pentru atacurile infame ale lui Satana?

Isus, nume mai presus de orice nume
Isus, nume mai presus de orice nume
Acest devoțional îți va face cunoștință cu Isus, în cazul în care nu L-ai întâlnit deja pe Cel care Și-a dat viața pentru tine. Dacă deja ai simțit atingerea iubitoare a Mântuitorului, avem certitudinea că această lectură zilnică îți va îmbogăți relația cu El. Faptul de a-L face cunoscut a fost marele puls al vieții și lucrării lui Ellen White. Rugăciunea noastră este ca această moștenire să fie transmisă mai departe prin intermediul tău, până când toți Îl vom striga pe nume pe Isus - nume mai presus de orice nume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor