OMUL DE PE CALVAR

Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede se sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să Mă urmeze.
Luca 9:23

Ascultă ediția audio aici.

Ca să fie curățiți și să rămână curați, adventiștii de ziua a șaptea trebuie să aibă Duhul Sfânt în inima și în familia lor. Domnul mi-a descoperit că, atunci când Israelul de astăzi se va umili înaintea Lui și își va curăța templul sufletului de orice întinare, El va auzi rugăciunile lor înălțate în favoarea celor bolnavi și va binecuvânta folosirea remediilor date de El pentru boli. Atunci când, în credință, instrumentul omenesc face tot ce îi stă în putere pentru a combate boala, folosind metodele de tratament simple pe care le-a prevăzut Dumnezeu, eforturile lui vor fi binecuvântate de Dumnezeu.

Dacă, după ce au primit atât de multă lumină, cei din poporul lui Dumnezeu vor mai cultiva deprinderi rele și îngăduință de sine, refuzând să facă o reformă, vor suferi consecințele sigure ale încălcării legii. Dacă sunt hotărâți să-și satisfacă apetitul pervertit cu orice preț, Dumnezeu nu-i va salva în mod miraculos de consecințele îngăduirii poftelor. Ei vor „zăcea în dureri” (Isaia 50:11). (…)

O, cât de mulți pierd bogatele binecuvântări pe care Dumnezeu le are păstrate pentru ei în ceea ce privește sănătatea și înzestrarea spirituală! Sunt multe suflete care luptă pentru reușite și binecuvântări speciale, ca să poată realiza un oarecare lucru măreț. În acest scop, ei întotdeauna consideră că trebuie să ducă o luptă chinuitoare, cu rugăciune și cu lacrimi. Când vor cerceta Scripturile cu rugăciune, ca să cunoască voia clar exprimată a lui Dumnezeu, și apoi vor împlini voia Lui din inimă și fără nicio rezervă sau îngăduință de sine, acești oameni își vor găsi pacea. Dar tot chinul, toate lacrimile și tot zbuciumul nu le vor aduce binecuvântările după care tânjesc. Sinele trebuie supus în totalitate. Ei trebuie să facă lucrarea care le este arătată, însușindu-și abundența de har pe care Dumnezeu le-a promis-o tuturor. (…)

„Dacă voiește cineva să vină după Mine”, a spus Isus, „să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să Mă urmeze” (Luca 9:23). Să-L urmăm pe Mântuitorul în simplitatea Sa și în renunțare de Sine! Să-L înălțăm pe Omul de pe Calvar prin cuvânt și printr-o viață sfântă! Mântuitorul Se apropie foarte mult de cei care I se consacră lui Dumnezeu. Dacă ar fi să fie un timp în care să avem nevoie de lucrarea Duhului lui Dumnezeu în inima și în viața noastră, atunci acest timp este cel prezent. Să ne prindem strâns de această putere divină ca să primim forța de a trăi o viață de sfințenie și de predare de sine! (Mărturii pentru biserică, vol. 9, pp. 164–166)

Ce cruce voi lua astăzi în timp ce caut să trăiesc o viață sfântă?

Isus, nume mai presus de orice nume
Isus, nume mai presus de orice nume
Acest devoțional îți va face cunoștință cu Isus, în cazul în care nu L-ai întâlnit deja pe Cel care Și-a dat viața pentru tine. Dacă deja ai simțit atingerea iubitoare a Mântuitorului, avem certitudinea că această lectură zilnică îți va îmbogăți relația cu El. Faptul de a-L face cunoscut a fost marele puls al vieții și lucrării lui Ellen White. Rugăciunea noastră este ca această moștenire să fie transmisă mai departe prin intermediul tău, până când toți Îl vom striga pe nume pe Isus - nume mai presus de orice nume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor