ADĂPOST PE VREME DE FURTUNĂ

El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred!
Psalmii 91:2

Ascultă ediția audio aici.

Îngeri, heruvimi și serafimi se pleacă în venerație sfântă înaintea lui Dumnezeu. „De zece mii de ori zece mii și mii de mii” de îngeri sunt împrejurul tronului și sunt trimiși să-i slujească pe cei care vor moșteni mântuirea. Principiile care acționează la tronul lui Dumnezeu sunt dreptatea și mila. De aceea este numit tronul harului. Vrei să ai iluminare divină? – Mergi la tronul harului. Vei primi răspuns de la scaunul de har. Între Tatăl și Fiul a fost făcut un legământ ca lumea să fie salvată prin Hristos. (…) Curcubeul de deasupra tronului este un semn că Dumnezeu promite prin Hristos să-i salveze pe toți aceia care cred în El. Legământul este la fel de cert ca tronul lui Dumnezeu, care este întemeiat pe neprihănire. Atunci de ce suntem noi atât de neîncrezători, de necredincioși? De ce ne îndoim atât de des și ne încredem în Dumnezeu atât de inconsecvent? Ori de câte ori venim la tronul lui Dumnezeu ca să implorăm mila Sa, trebuie să privim în sus, să vedem curcubeul făgăduinței și să găsim în el certitudinea că rugăciunile noastre vor fi ascultate.

Dar nimeni să nu se măgulească că ar putea călca poruncile și să primească totuși favoarea lui Dumnezeu. În sistemul de guvernare al lui Dumnezeu, dreptatea și mila stau una lângă alta. Legea nu poate fi încălcată fără a exista pedeapsă. Dreptatea și judecata sălășluiesc la tronul Său. În Hristos, harul și adevărul se întâlnesc, neprihănirea și pacea se sărută. Hristos a dat Legea pe muntele Sinai și nu a diminuat-o nici măcar cu o tildă sau o iotă. Isus Și-a dat propria viață ca să se facă ispășire pentru călcările de lege ale oamenilor și să-i facă capabili să asculte de preceptele ei. (…)

Hristos cunoaște încercările păcătosului. El Își știe Propriile ispite. A luat asupra Sa natura noastră, a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, a cunoscut durerile noastre și știe cum să le vină în ajutor celor care sunt ispitiți. A plâns și ne știe durerile; a trecut prin toate suferințele noastre. Pentru toți care cred și se încred în Hristos, El va fi un loc de scăpare din calea vântului și un adăpost pe vreme de furtună. Ca om, Hristos S-a înălțat la cer. Ca om, El este un înlocuitor pentru umanitate. Ca om, El trăiește ca să mijlocească pentru noi. Pregătește un loc pentru toți cei ce-L iubesc. (The Signs of the Times, 10 octombrie 1892)

Dacă Isus este impresionat de durerile mele și îmi oferă un adăpost pe vreme de furtună, cum aș putea să împart acest Adăpost cu cineva care are nevoie de El astăzi?

Isus, nume mai presus de orice nume
Isus, nume mai presus de orice nume
Acest devoțional îți va face cunoștință cu Isus, în cazul în care nu L-ai întâlnit deja pe Cel care Și-a dat viața pentru tine. Dacă deja ai simțit atingerea iubitoare a Mântuitorului, avem certitudinea că această lectură zilnică îți va îmbogăți relația cu El. Faptul de a-L face cunoscut a fost marele puls al vieții și lucrării lui Ellen White. Rugăciunea noastră este ca această moștenire să fie transmisă mai departe prin intermediul tău, până când toți Îl vom striga pe nume pe Isus - nume mai presus de orice nume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor