PIATRĂ DE TEMELIE

El este Stânca; lucrările Lui sunt desăvârșite, căci toate căile Lui sunt drepte; El este un Dumnezeu credincios și fără nedreptate, El este drept și curat.
Deuteronomul 32:4

Ascultă ediția audio aici.

Dus în viziune profetică până la prima venire, profetului i s-a arătat că Hristos urma să sufere încercări și greutăți, simbolizate prin tratamentul suferit de piatra unghiulară din Templul lui Solomon. (…)

În înțelepciunea Lui nemărginită, Dumnezeu a ales piatra de temelie și a așezat-o El Însuși. El a numit-o „temelie puternică” (Isaia 28:16). Întreaga lume își poate așeza pe ea poverile și durerile – ea le suportă. În deplină siguranță, toți pot clădi pe ea. Hristos este „o piatră încercată” (Isaia 28:16). Pe cei care se încred în El nu îi va dezamăgiți. El a trecut toate probele. Vinovăția lui Adam și a urmașilor lui a apăsat asupra Sa și El a ieșit mai mult decât biruitor asupra puterilor răului. El a dus poverile aruncate asupra Lui de toți păcătoșii care s-au pocăit. În Hristos, inima vinovată a găsit alinare. El este temelia sigură. Toți cei care se bazează pe El pot avea deplină siguranță.

În profeția lui Isaia se spune despre Hristos că este atât o temelie sigură, cât și o piatră de poticnire. Apostolul Petru, scriind sub inspirația Duhului Sfânt, arată limpede pentru cine este Hristos o piatră de temelie și pentru cine este o piatră de poticnire.

„Ați gustat în adevăr că bun este Domnul. Apropiați-vă de El, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Şi voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești, plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos. Căci este scris în Scriptură: «Iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă; și cine se încrede în El nu va fi dat de rușine.» Cinstea aceasta este dar pentru voi, care ați crezut! Dar pentru cei necredincioși, «Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului»; și «o piatră de poticnire și o stâncă de cădere.» Ei se lovesc de ea pentru că n-au crezut Cuvântul și la aceasta sunt rânduiți” (1 Petru 2:3-8).

Pentru cei care cred în El, Hristos este temelia sigură. Aceștia sunt cei care cad pe Stâncă și se zdrobesc.  (Hristos, Lumina lumii/Viața lui Iisus, pp. 598, 599)

Isus este o temelie sigură pentru toți cei care cad pe Stâncă și sunt zdrobiți, dar ce se întâmplă dacă eu aleg să nu mă zdrobesc? (Matei 21:44)

Isus, nume mai presus de orice nume
Isus, nume mai presus de orice nume
Acest devoțional îți va face cunoștință cu Isus, în cazul în care nu L-ai întâlnit deja pe Cel care Și-a dat viața pentru tine. Dacă deja ai simțit atingerea iubitoare a Mântuitorului, avem certitudinea că această lectură zilnică îți va îmbogăți relația cu El. Faptul de a-L face cunoscut a fost marele puls al vieții și lucrării lui Ellen White. Rugăciunea noastră este ca această moștenire să fie transmisă mai departe prin intermediul tău, până când toți Îl vom striga pe nume pe Isus - nume mai presus de orice nume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video